De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Kwart meer auto's in afgelopen decennium

(8 februari 2005) Ondanks de fors toegenomen verkeersdrukte is Nederland nog lang niet automoe. Dat blijkt maandag uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Voorburg. De afgelopen tien jaar nam het aantal auto's in Nederland met een kwart toe, terwijl de bevolkingstoename slechts 5 procent bedroeg.

Op 1 januari 2004 stonden er 6,9 miljoen personenauto's geregistreerd in Nederland. Dat waren er circa 1,4 miljoen meer in vergelijking met tien jaar eerder.De toename valt in belangrijke mate te verklaren door de groei van het aantal tweede en derde auto's. In 1994 had 14 procent van de huishoudens de beschikking over twee of meer auto's. Tien jaar later ligt dat percentage boven de 21 procent. Het autobezit onder vrouwen nam toe met liefst 45 procent. Bij mannen lag de stijging op 12 procent. Per duizend inwoners stonden er een jaar geleden 425 auto's geregistreerd. In 1994 waren dat er veel minder, 356. In de provincie Flevoland ligt de autodichtheid het hoogst (iets boven de vijfhonderd), in Noord- en Zuid-Holland het laagst (iets onder vierhonderd).

De toename van het aantal auto's heeft vanzelfsprekend geleid tot extra verkeersdrukte op het Nederlandse wegennet. De verkeersdrukte steeg in tien jaar tijd met bijna 28 procent. Op snelwegen nam de drukte nog sneller toe (+32 procent).

Het totale aantal motorvoertuigen (inclusief vrachtwagens, bestelauto's, tractoren etc) in Nederland bedraagt op het moment ruim 9,3 miljoen. In 1990 lag dit aantal nog ruim onder de zes miljoen. Het aantal motorfietsen groeide sinds 1990 explosief (van ruim 143.000 naar 516.567 vorig jaar). Met deze cijfers in het hoofd kunnen we ook de oplossing van het file-probleem voorlopig vergeten.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina