De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Uit satelietbeelden blijkt dat Nederland de meest vervuilde lucht van Europa heeft, vooral door ons drukke wegverkeer (diesels!). Veel EU-normen worden overschreden en fikse boetes uit Brussel dreigen. Er wordt rekening gehouden met zo'n 6.000 slachtoffers per jaar door die luchtverontreiniging (vooral het fijn stof uit dieselmotoren). De wethouders van de grote steden bepleiten daarom -met bewonersgroepen en milieubeweging- snelheidsverlagingen voor snelwegen die nabij woonwijken lopen. Minister Peijs stelt voor op 25 km snelweg volgens die wens de maximum snelheid van 100 naar 80 km/uur te verlagen.  Tegelijk stelt de verkeersminister om op snelwegtrajecten met een gezamenlijke lengte van 100 km de maximum snelheid van 100 km/uur juist te verhogen, tot 120 km/uur als de auto's voldoende schoner zijn geworden. LPF en VVD willen meteen al overal 120 km/uur racen.... (EvD)

Kamer steunt lagere maximumsnelheid op stadssnelwegen

(NU-NL 4 november 2004) Minister Peijs (Verkeer) is niet van plan om deze kabinetsperiode op nog meer drukke punten bij grote steden de maximumsnelheid te verlagen. In de Tweede Kamer gingen donderdag daarvoor stemmen op.

Het effect op de luchtvervuiling en de geluidsoverlast is daarvoor verwaarloosbaar, aldus de minister. Zij verzekerde zich van een Kamermeerderheid van CDA en PvdA voor haar plannen voor verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km per uur op vier punten rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in de tweede helft van 2005. Regeringspartij VVD onthield haar steun.

Fractiewoordvoerder Hofstra en ook zijn LPF-collega Hermans eisten in ruil dat dan op andere stukken snelweg harder mag worden gereden. Maar zij misten de steun van het CDA, dat ook voorstander is van een hogere maximumsnelheid op sommige plekken of in daluren, om een stokje te kunnen steken voor uitbreiding van de zogenoemde 80-kilometerzones in de Randstad.

Succesvolle proef

Sinds 2002 loopt een succesvolle proef met zo'n zone op de A13 bij Rotterdam-Overschie, waar die dwars door een woonwijk loopt. SP, GroenLinks en ChristenUnie drongen er vergeefs bij minister Peijs op aan het aantal verder te verhogen.

De 'omgevingsvervuiling' van bedrijven is volgens haar zo hoog dat het verwaarloosbaar is wat een maatregel met 80 km kan goedmaken. De bewindsvrouw stond vooral lijnrecht tegenover VVD-woordvoerder Hofstra. Die voerde 'de mobiliteit van het volk' als reden aan om een maximumsnelheid van 120 km in plaats van 100 km op sommige snelwegen toe te staan.

Keuze voor gezondheid

"Die mobiliteit wordt op een 80-kilometerweg ťťn minuut achteruitgeholpen", zei Peijs. De gezondheid van omwonenden wordt verder vooruitgeholpen. "Als ik moet kiezen, kies ik voor gezondheid."

Hofstra, die de lijn van Peijs onacceptabel noemde, speelt met het idee van een initiatiefwetsvoorstel over de maximumsnelheid. Hij is de jarenlange discussie beu over waar 120 km en 100 km mag worden gereden. Moties helpen volgens hem niet meer.

Minister Peijs is niet principieel tegen 120 km rijden. In een Kamerbrief noemde ze een week geleden tien stukken snelweg (A1, A2, A4, A9 en A12) voor zo'n snelheidsverhoging. Maar alleen als dat kan. De Raad van State blokkeerde onlangs plannen voor extra spitsstroken langs snelwegen tegen de files, omdat de Europese eisen voor luchtkwaliteit ermee overschreden worden. "Tussen droom en daad staat deze keer de Raad van State", aldus Peijs.

Duurzaam inkopen

Tijdens het overleg kondigde staatssecretaris Van Geel (Milieu) aan dat hij in december met een nota over duurzaam inkopen komt. Hij denkt eraan om alle voertuigen van de overheid, van hoog tot hoog, zuiniger en schoner te maken. PvdA'er Samsom pleitte ervoor roetfilters in de dieselwagens zoals bussen in te bouwen. Van Geel zei dat als de overheid, goed voor 14 procent van alle bestedingen, het goede voorbeeld geeft ze een enorme markt creŽert.

 

Wethouders Amsterdam en Rotterdam willen 80 km/uur op ring en ruit Milieudefensie: `Hoelang draalt het kabinet nog?'

(persbericht MilieuDefensie 28 oktober 2004) De wethouders Milieu van Amsterdam (Hester Maij, CDA) en Rotterdam (Wim van Sluis, Leefbaar Rotterdam) vinden dat er snel een snelheidslimiet van 80 km/uur moet komen op de Amsterdamse ring A10 en de Rotterdamse ruit. Dat blijkt uit het rapport 'Snelheid geboden' dat Milieudefensie vandaag uitbrengt. Milieudefensie vindt het stuitend dat het kabinet, tweeŽnhalf jaar na de succesvolle introductie van de 80 km-maatregel op de A13-Overschie, nog steeds draalt om op andere stadssnelwegen hetzelfde te doen. De milieuorganisatie pleit voor een gezondheidskordon van 80 km/uur in en rond de vier grote steden, aangevuld met enkele stadssnelwegen elders.

Joris Wijnhoven, campagneleider verkeer bij Milieudefensie: `Medio 2004 zou minister Peijs voor een mager aantal van acht wegdelen hebben onderzocht of de 80 km-maatregel daar ook komt. Het is al bijna november en er ligt nog niks. Volgens de pas bekend geworden satellietbeelden van stikstofdioxide-uitstoot is vooral in de vier grote steden de luchtkwaliteit slecht voor de volksgezondheid. Dan moet je niet tot Sint Juttemis wachten en onderzoek op onderzoek stapelen, maar direct overal die maximum snelheid invoeren. Dat is wel zo duidelijk voor de automobilist en wel zo gezond voor de inwoners.'

Aan het rapport `Snelheid geboden, 80 de limiet op de stadssnelweg' leverden tientallen wethouders, professoren, adviseurs, maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen een bijdrage. Hester Maij stelt, namens de gemeente Amsterdam: `Amsterdammers hebben er recht op.' Volgens Wim van Sluis 'kan Rotterdam niet zonder.' Joris Wijnhoven zegt dat 'die
80km-maatregel alleen maar voordelen heeft: minder luchtvervuiling, minder lawaai, minder energieverbruik, minder ongelukken, minder files. Lokale overheden willen veel verder gaan dan de Rijksoverheid. Bij sommige bewonersgroepen langs de snelweg is het geloof in de Rijksoverheid zelfs al bijna tot het nulpunt gedaald.'

Volgens Milieudefensie laten die satellietbeelden zien dat Nederland de meest ongezonde lucht van heeft van de Europese Unie. Dat komt volgens de organisatie vooral door de enorme hoeveelheid vracht- en personenverkeer en het aantal auto's per vierkante kilometer in de randstad. Door de 80 km-maatregel daalt de luchtvervuiling door het verkeer op de snelweg met twintig procent en de lawaaihinder met een procent of vijftien, zo blijkt uit onderzoeken. De milieuorganisatie wenst een gezondheidskordon van 80 km/uur in en rond de vier grote
steden, omdat daar verreweg de meeste mensen dichtbij een snelweg wonen, de luchtvervuiling daar het ergst is en het verkeer daar het snelst dreigt te groeien.

Voor meer informatie: Milieudefensie persvoorlichting: 020 550 7333
Het rapport 'Snelheid geboden, 80 de limiet op de stadssnelweg' is te downloaden van: www.milieudefensie.nl

Hogere maximumsnelheid op stukken snelweg in de maak

DEN HAAG - De maximumsnelheid zal op tien stukken snelweg met een lengte van in totaal 110 kilometer, waaronder fileknelpunten langs de A2 en A4, verhoogd worden van 100 naar 120 kilometer per uur. Minister Peijs (Verkeer) bereidt dat voor, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.
 

(NU-NL 28 oktober 2004) Zij schrijft wel dat auto's "een stuk schoner en stiller" moeten worden voordat automobilisten het gaspedaal harder mogen indrukken. De minister verwijst naar een recente uitspraak van de Raad van State, waardoor onderzoek vereist is naar de gevolgen van zo'n maatregel voor de luchtkwaliteit.

Daarnaast is volgens Peijs per traject akoestisch onderzoek nodig en dekking voor de kosten van eventueel daaruit volgende geluidsbeperkende maatregelen. Zij belooft de Kamer in de brief, die donderdag naar buiten kwam, voor volgend jaar zomer verder te informeren.

120 kilometer

Peijs presenteert het beleid onder het motto "120 kilometer waar het kan en 100 kilometer waar het moet". De toekomstige snelheidsverhogingen komen vooral onder druk van een een jaar geleden aangenomen motie van een Kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF, die vinden dat overal 120 km gereden moet kunnen worden. Alleen in de spits of bij slecht weer zou de limiet op 100 of 80 km moeten liggen.

Peijs kondigt aan dat op andere knelpunten de maximumsnelheid in de tweede helft van 2005 omwille van de luchtkwaliteit juist omlaag gaat, van 100 naar 80 km. Het gaat om de wegvakken A10 West Nieuwe Meer-Coentunnel, A20 Kleinpolderplein-aansluiting Crooswijk, A12 Oudenrijn-Lunetten (op hoofdrijbaan van 120 naar 100 km en op parallelbaan van 100 naar 80 km), alle in beide richtingen, en A12 Utrechtse Baan bij Voorburg in de richting van Utrecht. In de richting Den Haag geldt al een snelheid van 80 km.

Snelheid omlaag

Verder gaat de snelheid op de A13 tussen Berkel en Rodenrijs en Delft Noord in beide richtingen omlaag van 120 naar 100 km. Dat vindt Peijs logisch gezien de geldende maximumsnelheid van 100 km bij het Prins Clausplein en 80 km bij Overschie.

In totaal gaat het bij de snelheidverlagingen om circa 25 kilometer snelweg. Bij Overschie is zo'n 80-kilometerzone bij wijze van experiment in 2002 ingevoerd om de geluidsoverlast en uitstoot van vieze stoffen te beperken. De vertragingen voor de automobilisten bleven beperkt en volgens de minister zullen op de nieuwe stukken buiten de spits over 5 km afstand 30 tot 60 seconden vertraging optreden.

Deze plannen zijn afgestemd met staatssecretaris Van Geel (Milieu), die een verklaard voorstander is van zulke snelheidsbeperkingen in de Randstad. Bij Overschie, waar de A13 dwars door een woonwijk loopt, is de lucht een stuk schoner en het lawaai een stuk minder, terwijl de vertraging voor de automobilist 40 seconden bedraagt.


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina