De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ons ministerie van VROM (met de M van milieu, je zou het bijna vergeten....) jaagt de laatste jaren de veel kilometers makende LPG-rijders richting dieselauto's. (Overdreven?) angst voor rampen (nog nooit gebeurd met LPG in Nederland) en belastingtechnische zaken (streven naar meer inkomsten via accijns) zitter daarachter. Ondertussen is mede door die diesel Nederland wat betreft fijn stof en stikstofdioxide het sterkst vervuild ter wereld. Gevolg: 6000 doden per jaar, 6x zoveel als er in het verkeer door ongevallen sterven. (EvD)

Diesels verontreinigen Nederlandse lucht

(Trouw 16 oktober 2004) Nederland heeft de meest vervuilde lucht ter wereld waar het stikstofdioxide (NO2) betreft. Dieselauto's en vrachtwagens vormen de voornaamste bron van deze verontreiniging. De vervuiling is voor het eerst waarneembaar vanuit de ruimte dankzij Envisat, de milieusatelliet van het Europese ruimtevaartprogramma ESA. De Envisat is twee jaar geleden gelanceerd.

Tussen januari 2003 en juni 2004 registreerde de satelliet wereldwijd de NO2-gehalten in de atmosfeer, van straatniveau tot in de hogere luchtlagen. De universiteiten van Bremen en Heidelberg in Duitsland maakten er in samenwerking met onder meer het Nederlandse KNMI een kaart van, gebaseerd op gemiddelde waarden van achttien maanden.

Behalve de rode vlek over Nederland en BelgiŽ valt vooral de vervuiling op boven de Italiaanse Po-vlakte. Die wordt veroorzaakt door de sterke industrialisatie van dat gebied. Bovendien blijft vervuilde lucht hangen door de nabijheid van de Alpen.

Stikstofdioxide komt in de lucht door verbranding, met name via de uitstoot van de industrie en het verkeer. De uitstoot van stikstofoxiden neemt overigens al jaren af. Tussen 1990 en 2002 bedroeg de vermindering in Nederland 30 procent. Gebieden die nu rood zijn gemarkeerd zouden twintig jaar geleden pikzwart zijn geweest.

In de jaren zeventig en tachtig was stikstofoxide een belangrijke veroorzaker van verzuring. Tegenwoordig wordt vaker de nadruk gelegd op de gezondheidseffecten. Het gas veroorzaakt ademhalingsklachten en longziekten. De Europese Unie heeft daarom strenge normen opgelegd voor NO2-vervuiling in en rond woongebieden.

Als een van de weinige landen van Europa dreigt Nederland niet aan deze norm te kunnen voldoen. Het milieuplanbureau RIVM heeft berekend dat de luchtkwaliteit in 2010 ontoereikend zal zijn voor tussen de vijftienhonderd en 90 duizend inwoners, vooral bij snelwegen.

Dit probleem kan worden verminderd door verkeersbeperkende maatregelen (zoals het verlagen van de maximumsnelheid), maar staatssecretaris Van Geel van Milieu en minister Peijs van Verkeer doen daar volgens het planbureau te weinig aan.

'In het kabinetsplan komen geen verkeersmaatregelen voor die al concreet en geÔnstrumenteerd zijn', aldus het RIVM in de onlangs gepubliceerde Milieubalans. 'De wel concrete maatregelen leveren nauwelijks een bijdrage aan de vermindering van NO2-concentraties langs drukke snelwegen en in grote steden.'


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina