De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Campagne 'Het Nieuwe Rijden' weer van start

(AutoTelegraaf 9 juni 2004) Staatssecretaris Van Geel van VROM heeft vandaag het startschot gegeven voor het volgende onderdeel binnen de campagne 'Het Nieuwe Rijden'. Door het geven van tips willen de betrokken organisaties de automobilist ertoe aanzetten spaarzamer met brandstof om te gaan, zodat het brandstofverbruik daalt en het milieu minder wordt belast. Volgens de campagnevoerders is het mogelijk om tien tot vijftien procent minder brandstof te verbruiken wanneer de tips worden opgevolgd.

Het Nieuwe Rijden is een meerjarenprogramma dat loopt van 1999 tot 2006. De maatregelen uit Het Nieuwe Rijden komen voort uit de afspraken in het Kyoto-protocol en de daarop volgende Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Doelstelling is de reductie van de CO2-uitstoot met 1 Mton per jaar in 2010. De afgelopen jaren lag het accent op de rijopleiding: Het Nieuwe Rijden is inmiddels onderdeel van theorie-examens voor zowel instructeurs als examinatoren en leerlingen. In 2006 wordt Het Nieuwe Rijden eveneens onderdeel van het praktijkexamen. De aandacht richt zich nu op de tien miljoen Nederlandse rijbewijsbezitters en hoe zij veiliger, milieubewuster en goedkoper kunnen rijden.

In de publiekscampagne is een hoofdrol weggelegd voor 'de Doeks uut Hasselt' gebaseerd op de Amerikaanse televisieserie 'the Dukes of Hazard'. De campagne loopt de komende drie jaar.

Voor meer informatie op www.hetnieuwerijden.nl .


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina