De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Sterren voor schone auto's
Diesels kunnen veel schoner

 

(www.anwb.nl 25-03-2004) Welke auto is het minst schadelijk voor het milieu? De ANWB presenteert vandaag de onderzoeksresultaten van de EcoTest 2004. Meer dan 110 auto's werden beoordeeld op milieuvriendelijkheid. Toekomstige autokopers kunnen nu bij de aanschaf van hun auto ook de milieu-aspecten in overweging nemen.

De Europese Commissie heeft met de autofabrikanten afgesproken dat auto's veel zuiniger moeten gaan worden, ook de grenzen aan de uitstoot van schadelijke stoffen zoals onder meer, stikstofoxiden en roetdeeltjes worden steeds verder aangescherpt.

Het onderzoek omvat de meting van 110 modellen personenauto's, diesels en benzine-modellen, alsmede twee hybride-auto's die ook in Nederland te koop zijn. Naast deze hybrides (met daarin een elektromotor en een benzinemotor) zijn nog tal van modellen getest, die voorzien zijn van de modernste technieken om auto's minder belastend voor het milieu te maken. Daaronder zijn ook dieselmodellen voorzien van roetfilters, waarvan de ANWB vorige maand prestaties publiceerde. Door gebruik van een roetfilter wordt de dieselmotor bijna zo schoon als de benzinemotor.

De resultaten van alle emissies zijn in punten beoordeeld, het eindresultaat is met groene sterren aangegeven. Maximaal zijn er vijf sterren te halen. De nieuwste Toyota Prius hybride scoorde het beste en miste met zijn 89 punten slechts op één punt de 5e ster. Goede tweede is de Honda Civic IMA hybride met 83 punten.

De ANWB gaat een dergelijk onderzoek over milieu-prestaties van auto's in het vervolg elk jaar houden.

Tot zover ANWB-artikel. Meer informatie over milieuaspecten benzine- en dieselauto's op www.anwb.nl.


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina