De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Dieselauto's vermoorden 6.000 mensen per jaar door de uitstoot van "fijn stof". Al jarenlang vrij algemeen bekend maar er werd niets aan gedaan, integendeel de dieselprijs in Nederland was steeds de laagste in Europa. De ANWB zegt daarom stimulering van roetfilters voor dieselauto's en daarnaast ontzwaveling van dieselbrandstof prima te vinden. Dat Staatssecretaris Van Geel dat ook moet financieren in een krappe markt, ontgaat de ANWB blijkbaar. Althans financiering vanuit een verhoogde accijns op de moorddiesel wordt afgewezen....

Overheid wil roetfilter dieselauto stimuleren
ANWB blij met stimulans


(www.anwb.nl 13-05-2004) De overheid wil via een fiscale vrijstelling of een speciale subsidie het monteren van roetfilters in dieselauto's stimuleren. Ook op Europees niveau is een regeling voor zulke schonere diesels in de maak, die staatssecretaris Van Geel (Milieu) met spoed op de agenda wil zetten in het halfjaar dat Nederland EU-voorzitter is. De ANWB is blij met het stimuleren van roetfilters.

Van Geel is nog in overleg met de ministeries van FinanciŽn en Verkeer en Waterstaat over de financiering van de stimuleringsmaatregel. De bewindsman mikt al op het duurder maken van dieselbrandstof, in de strijd tegen luchtverontreiniging. Binnen een maand neemt het kabinet daarover besluiten.

Spoed
Duitsland wil ook roetfilters fiscaal stimuleren. De Europese regels staan zulke plannen nu niet toe. Maar EU-milieucommissaris WallstrŲm is bereid met spoed een voorstel voor een uniforme, tijdelijke regeling te presenteren. Van Geel wil als voorzitter van de 'EU-milieuraad' proberen dat voorstel voor 1 januari door de andere lidstaten te laten goedkeuren.

Steeds meer dieselauto's
Diesel bevat ongezonde roetdeeltjes, maar is nu wel bijna veertig eurocent goedkoper dan benzine. Er rijden dan ook steeds meer dieselauto's rond. Van de vorig jaar nieuw verkochte auto's reed 22 procent diesel. De maatregelen zouden 1 januari 2006 in werking treden. Een hogere dieselaccijns zint vooral het beroepsgoederenvervoer niet.

Reactie ANWB
De ANWB is blij dat Van Geel de roetfilter wil stimuleren. Deze maatregel werkt veel beter voor het milieu dan een accijnsverhoging op diesel. Onderzoek van de ANWB en ADAC (de Duitse Zusterclub van de ANWB) heeft onlangs nog aangetoond dat een roetfilter de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes tot bijna nul kan reduceren.

Om nu voor het beste effect te gaan, vraagt de ANWB de overheid om ook de zwavelvrije brandstoffen te stimuleren. Deze brandstoffen zorgen voor een betere werking van de roetfilters. Daarnaast levert de motor met zwavelvrije brandstof betere prestaties en is de motor zuiniger en dus milieuvriendelijker. Op dit moment is zwavelvrije brandstof nog nauwelijks verkrijgbaar en is het duurder dan zwavelhoudende brandstoffen. De ANWB vindt dat de verkrijgbaarheid ťn de kosten van deze brandstof verbeterd moet worden.

Grote familie-auto mogelijk zwaarder belast

(ANP 11maart 2004) Staatssecretaris Van Geel (Milieu) bekijkt nadrukkelijk of de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen door grote familie-auto's zwaarder moet worden belast.

,,Wij willen meer gaan differentiŽren op dat vlak'', zei hij donderdag. Later deze maand komt Van Geel met zijn nota Verkeersemissies waarin plannen staan hoe de totale uitstoot van het verkeer kan worden verminderd. De staatssecretaris laat zijn oog daarbij vooral op grote auto's zoals bijvoorbeeld de Volvo XC90 en BMW X5 vallen, omdat die erg vervuilend zijn en uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen een grote auto aanschaffen. Van Geel wil dat auto's in Europa aanzienlijk schoner en stiller worden. Daarvoor zijn volgens hem nieuwe, strengere afspraken nodig met de autofabrikanten in zowel Europa als AziŽ. Volgens de CDA-bewindsman vormt de uitstoot van vervuilende stoffen door auto's een steeds groter probleem voor Europese steden. Bovendien is het verkeer een van de grootste veroorzakers van broeikasgassen in Nederland.

Van Geel wil 'vuile' auto belasten 

(NOS-Teletekst 11 maart 2004) Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil auto's die extra schadelijk zijn voor het milieu zwaarder belasten. In zijn nota Verkeersemissies staat hoe hij de totale uitstoot van schadelijke uitlaatgassen wil terugbrengen. De nota komt later deze maand uit.         
                                       
De staatssecretaris wil meer dan nu een onderscheid maken tussen meer en minder vervuilende auto's. Hij doelt vooral op de grote familie-terreinwagens, die de laatste tijd steeds populairder worden.
                                       
Volgend jaar worden in Europa nieuwe emissienormen van kracht. Van Geel wil nu al overleg met de autofabrikanten over nog strengere afspraken.

Milieudefensie steunt staatssecretaris in strijd tegen diesel 'Driewerf hoera voor Pieter van Geel'

(NIEUWSBRIEF CAMPAGNE VERKEER 11 maart 2004) Milieudefensie is enthousiast over de strijdbare taal die staatssecretaris Pieter van Geel van milieu vandaag in de Volkskrant uit over het aanpakken van de uitstoot van met name dieselauto's. Milieudefensie hoopt dat Van Geel niet alleen inzet op strengere normen voor motoren, maar ook denkt aan het duurder maken van diesel.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven: 'Diesel is niet alleen buitengewoon smerig, maar ook veel te goedkoop. Dieselrijders profiteren van accijnsvoordelen, waardoor het kilometervreters zijn en dus een relatief grote bijdrage leveren aan het broeikaseffect'. Milieudefensie zal de komende maanden actie gaan voeren tegen de stijgende verkoop van diesel.

Wijnhoven: 'Wij zijn de afgelopen jaren kritisch geweest over de ambities van Van Geel, maar zijn uitlatingen over het terugdringen van uitlaatgassen zijn veelbelovend.' Milieudefensie daagt de staatssecretaris niet alleen uit het dieselgebruik door personenauto's (waaronder veel leasewagens) aan te pakken, maar ook het vrachtverkeer niet ongemoeid te laten. 'Het wordt tijd dat de prijsvoordelen waar deze sector al jaren van profiteert worden aangepakt. We zullen hem steunen bij de tegenwind die hij ongetwijfeld uit de hoek van transporteurs zal ontvangen'.

Milieudefensie onderzoekt momenteel welke effecten het verhogen van de dieselaccijns met zo'n 10 eurocent heeft. Wijnhoven: 'waarschijnlijk heeft het verhogen van de dieselaccijns een erg gunstig effect op de luchtkwaliteit rond snelwegen en mogelijk ook op de lengte van files. Dat laten we nu uitzoeken. Wij vinden het tijd voor de invoering van het Dieselduppie van Zalm'.


De kritische mobilist 2004

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina