De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Vernielingen in dorp dat snelheidsactie voert
 

(Telegraaf 1 december 2003) In Ellewoutsdijk in Zeeland zijn het afgelopen weekeinde diverse vernielingen gepleegd. De politie sluit niet uit dat die verband houden met snelheidsbeperkende acties van de dorpsbewoners.

Door de aanleg van de Westerscheldetunnel is het verkeer in het dorp toegenomen en een aantal bewoners voert actie om de snelheid van het verkeer te verminderen. Zo deelden ze onlangs nepbekeuringen uit voor te hard rijden.

De acties zijn mogelijk een aantal automobilisten in het verkeerde keelgat geschoten. Bij de initiatiefnemers werden dit weekeinde de ramen van woningen, een winkelpand en een auto met zwarte verf bespoten. Op vijf plaatsen moesten gemeentekabels om het verkeer of snelheid te meten het ontgelden en bij een van de woningen werden ze opgehangen.

Tot slot bleek de snelheidsaanduiding op de borden bij binnenkomst en het verlaten van het dorp aangepast. De snelheden van 30 en 60 kilometer waren met zwarte verf veranderd in 80.


De kritische mobilist 2003

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina