Verontruste ANWB leden

'Wegwerkers' protesteren tegen zeven verkeerde verkeersplannen

Milieudefensie doet mee aan manifestatie 'Keer het tij'

(Amsterdam, 16 september 2002) Actievoerders van Milieudefensie zullen morgen bij de manifestatie van Keer het tij in Den Haag een deel van de Lange Vijverberg veranderen in een bouwput. 'Wegwerkers' met kruiwagens, een betonmolen en bergen zand beelden uit wat er met delen van Nederland gebeurt als het motto van het kabinet Balkenende wordt uitgevoerd: regeren is asfalteren.

Milieudefensie grijpt de manifestatie aan om te protesteren tegen zeven verkeerde verkeersplannen van het kabinet.

De verkeersplannen van het nieuwe kabinet buitelen over elkaar heen. Die plannen hebben één ding gemeen: ze zijn slecht nieuws voor het milieu en het openbaar vervoer. In de brochure 'Zeven verkeerde verkeersplannen' heeft Milieudefensie de plannen, de gevolgen én de alternatieven op een rij gezet.

Zeven verkeerde verkeersplannen

1. De teruggave van het Kwartje van Kok zorgt voor 3% meer autokilometers, meer files en meer klimaatverandering. Alternatief: geef het niet terug, maar steek het in openbaar vervoer en fiets.

2. Het nieuwe kabinet stopt met alle activiteiten voor een kilometerheffing. Autorijden in de spits wordt dus niet duurder. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kost invoering van de kilometerheffing 2 miljard euro en levert dat 45% minder files op. Om hetzelfde resultaat te bereiken door meer asfalt te leggen, is een zeer onduurzame investering van 20 miljard euro nodig.

3. De spoedwet om wegen te verbreden leidt er al snel toe dat omwonenden meer last van herrie krijgen. De overheid gedoogt nu al veelvuldig overschrijdingen van de geluidsnormen.

4. Het nieuwe Nationaal Verkeers- en Vervoersplan dreigt nog meer voorrang aan auto's en asfalt te geven dan het oude NVVP. Fiets en openbaar vervoer zouden juist centraal moeten staan.

5. Het grotendeels afschaffen van de subsidieregeling voor zuinige auto's brengt meer energieslurpende auto's op de weg.

6. Stopzetting van de fiscale regeling om fietsverkeer te stimuleren en autoverkeer op korte afstanden te ontmoedigen, leidt tot meer autokilometers op korte afstanden. De voorgenomen bevriezing van de regeling voor woon-werkverkeer over grotere afstanden, levert eveneens meer autokilometers op. En dat terwijl het kabinet in haar strategisch akkoord zegt de woon-werkafstanden te willen verkleinen.

7. Het stads- en streekvervoer moet extra bezuinigen en de NS moeten meer betalen voor gebruik van de rails. Alternatief: verschuif het budget voor wegen en megaprojecten zoals de magneettrein naar bus en gewone trein. De kwaliteit moet omhoog en de prijsverhogingen moeten binnen de perken blijven.

 

De volledige tekst van de brochure 'zeven verkeerde verkeersplannen' vindt u op onze website: www.milieudefensie.nl/verkeer/zevenverkeersplannen

 


Verontruste ANWB-leden 2002

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina