Verontruste ANWB leden

 


'Automobilist bij elk ongeval aansprakelijk'

(Nederlands Dagblad 12 juni 2002) Automobilisten zijn altijd aansprakelijk bij een ongeluk met fietsers en voetgangers, is het mogelijke gevolg van een gisteren gepubliceerd Europees 'wetsvoorstel'. Het voorstel voedt een oude discussie in Nederland.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, wil dat de WA-verzekering van automobilisten voorziet in zo'n uitgebreide dekking. Volgens een Commissie-ambtenaar is het ook een signaal dat de zwakke weggebruiker moet worden beschermd.

'Brussel' kan echter niet bepalen dat voetgangers en fietsers altijd recht hebben op vergoeding van de automobilist, ook al is het ongeluk hun eigen schuld. De nationale wet blijft van toepassing. In Nederland moet een automobilist altijd betalen bij slachtoffers onder de 13 jaar, en voor minimaal 50 procent bij oudere zwakke weggebruikers.

Volgens een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars behelst het voorstel stiekem meer dan alleen voorschriften voor de dekking. ,,Dit is een bijzondere verzekering. Ze dekt de wettelijke aansprakelijkheid. Dus als je iets aan de verzekering verandert, verander je ook iets in de wet.'' Het ministerie van justitie kon deze lezing gisteren onderschrijven noch ontkrachten.

Dat zou de discussie heropenen die in Nederland halverwege de jaren negentig speelde naar aanleiding van een voorstel van toenmalig minister Sorgdrager van justitie. Ook zij wilde de schade van zwakke weggebruikers altijd vergoeden. Na veel gesteggel is het destijds van tafel gehaald. Nu komt er dus mogelijk op Europees niveau zo'n regeling.

'Brussel' heeft dezelfde redenering als de voorstanders van een automatische aansprakelijkeid in Nederland destijds. ,,Het gevaar komt niet van de voetganger, maar is ge´ntroduceerd door de automobilist'', zoals een Commissie-ambtenaar zegt. Ook telt mee dat fietser en wandelaar sowieso het zwaarst gekwetst zijn bij een ongeval, wie ook de schuldige is.

Het EU-voorstel stelt verder dat de letselschadedekking minstens 1 miljoen euro moet zijn (in Nederland nu 907.000 euro, maar de meeste polissen hebben hogere bedragen). Ook worden verzekeraars verplicht om binnen twee weken met een 'bonusverklaring' te komen voor klanten die naar de concurrent willen overstappen, iets wat in Nederland al vrij goed geregeld is. Verder mag in polissen niet langer komen te staan dat de verzekering vervalt als de klant een bepaalde periode in een ander EU-land verblijft. (11 juni 2002)


Verontruste ANWB-leden 2002

Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen / Giro nr 3939025

Commentaar en kopij per E-mail aan: erik.vandijk@consunet.nl


Terug naar eerste pagina