De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Verschuil je niet achter Brussel, verbied asobak!

door Marcelo Mooren

(Trouw 19 juli 2005) Minister Peijs kan moed tonen en die gevaarlijke terreinwagens van de weg halen, Wachten op Europa betekent veel extra verkeersdoden.

De Sport Utility Vehicle (SUV) is inmiddels een bekend fenomeen in de Amsterdamse PC Hooftstraat en in het Gooi. De wagens wekken irritatie door hun geluidsproductie, ruimtegebruik en asociale rijstijl en het zijn ook nog eens een keer moordwapens. Uit het rapport van de Rljkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer blijkt dat de kans dat iemand overlijdt zesmaal groter is dan bij ongevallen tussen personenauto’s. Door de aanwezigheid van de bullbars neemt de kans op ernstiger letsel zelfs nog toe. De schade aan. voetgangers en fietsers is nog ernstiger.
De hoogte van deze 'PC Hooft-tractor' alsmede de vorm van de kap zorgen ervoor dat een aanrijding die normaal gesproken een gewonde veroorzaakt, nu al gauw het overlijden van een aangereden slachtoffer als gevolg heeft. Aanrijdingen lijken ook vaker voor te komen doordat bestuurders zich onkwetsbaar voelen en roekelozer rijden. Goede reden om deze zogenaamde asobak resoluut te verbieden.
De Tweede Kamer had minister Peijs van Verkeer verzocht om de zaak te onderzoeken. Maar een verbod mag niet van Brussel, aldus de minister. In een brief aan de Tweede Kamer laat zij weten: “De vaststelling dat SUV's gevaarlijker zijn dan gewone auto's is één ding, het beantwoorden van de vraag wat daaraan te doen valt is iets anders. Het gaat namelijk om auto's die met een Europese type-goedkeuring legaa op de weg zijn".
Wel is de Europese Commissie ermee bezig. Daarvoor moet onderzoek worden gedaan en de typekeuringseisen moeten worden aangepast Dat gaat volgens de minister nog een paar jaar duren. Als tussenmaatregel mogen van Brussel vanaf april 2007 geen auto's meer worden verkocht met bullbars. Tot die tijd wel, en daarna mogen reeds aangeschafte auto's met bullbars gewoon rond blijven rijden, Een laf stukje wetgeving.
Mijn voorstel voor Peijs is: toch verbieden. Dat die wetgeving in strijd is met Buropese regels is geen obstakel, maar een uitdaglng. Gewoon uitvoeren totdat iemand gaat zeuren. Met een beetje geluk komt het voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg via een prejudicieel advies. Daar werken ze nog trager dan in Brussel, dus tegen de tijd dat er een oordeel ligt, is de regelgeving hopelijk al aangepast. Dan zijn er wel een hoop extra verkeersdoden in Nederland yoorkomen.
Wat zou het fijn zijn om gewoon een minister te hebben die kordaat zegt: »Wat? Zes keer zoveel doden, verkoop onmiddelijk verbieden en binnen een jaar een algeheel verbod. En die bullbar gaat er morgen bij elke auto af, op straffe van confiscatie door de politie." Handtekening eronder, klaar.
Subsidiariteit, dat toverwoord moest ervoor zorgen dat Brussel zich niet overal mee ging bemoeien. Waarom mogen wij als Nederland dan niet zelf deze moordbakken verbieden? Waarom is het erg als ze hier niet mogen rijden en in Portugal wel? Vanwege het grensverkeer? Onzin, als je naar Nederland wilt, dan laat je die bak maar thuis. Het is een typisch voorbeeld van onderwerpen die niet in Brussel maar in de nationale hoofdsteden thuishoren. Sterker nog, misschien kan het wel op gemeentelijk niveau. Als wij dat ding niet in ons kinderrijke dorp willen hebben, dan moet dat kunnen. Gewoon een bordje bij de gemeentegrens: “verboden voor asobakken".

Mr. Marcelo Mooren is lid van de Dertigers-beweging, een vernieuwingsbeweging binnen het Christendemocratiscch denken.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina