De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Wegenwacht moet lobby staken

door Jean Paul van Soest in Nieuwsblad Stromen 23 september 2005 (Senter-NOVEM)

Dat doet me nou deugd: de ANWB geeft nu eindelijk ook zelf toe dat zijn lobby-activiteiten geen enkel draagvlak hebben. Echt waar, in een twee pagina's tellende advertentie in De Volkskrant van 17 september.

Jarenlang heeft de ANWB dwarsgelegèn bij onder meer de invoering van rekeningrijden en het afschaffen van het grijze kenteken voor niet-zakelijke gebruikers, met een beroep op de enorme achterban die achter de stellingnamen zou staan. Toegegeven: de ANWB is de laatste twee jaar iets minder rabiaat dan daarvoor, maar toch, het draagvlak voor al dat gelobby blijkt flinterdun. Niet zelfbewuste burgers die zich een maatschappelijke overtuiging hebben aangemeten en zichzelf hebben gebundeld in een krachtige organisatie hebben het gewicht in de schaal gelegd, maar arme automobilisten die met pech aan de kant van de weg staan of daar bang voor waren, hebben zonder dat ze zich dat realiseerden allerhande maatregelen afgehouden die goed voor de BV Nederland waren geweest.

Lees en reken maar even mee naar aanleiding van de advertentietekst. "99 procent van de ANWB-leden Is lid vanwege de wegenwacht", kopt de advertentie op de linkerpagina van de krant. Daarnaast staat op de rechterpagina: "Terwijl de Wegenwacht maar 1 procent is van wat de ANWB doet". Volgt een lijst van 99 activiteiten die de ANWB zoal uitvoert, samen 100 met de Wegenwacht.

De ANWB heeft veel leden. Hoeveel precies is niet via de site te achterhalen, maar er staan een paar getallen die een beeld geven. Zo zijn er 3,5 miljoen abonnees op de Kampioen, en een vergelijkbaar aantal heeft ingetekend op de Wegenwacht-service. Volgens de advertentie is 99 procent van de leden lid vanwege de Wegenwacht, dus 3,6 miljoen is een aardige, waarschijnlijk te ruime, schatting van het aantal leden. Het aantal is het laatste jaar immers stevig gezakt door de concurrentie van Route Mobiel. Hoeveel gezakt, dat meldt de ANWB maar liever niet. Goed, we rekenen maar eens met 3,6 miljoen leden. Van die leden is, volgens de ANWB zelf, slechts 1 procent lid vanwege de overige 99 activiteiten dan de Wegenwacht. Dat zijn er 36.000. Het grootste deel van de overige 99 activiteiten is service, korting, boeken, filemeldingen; een credit card, cursussen en wat dies meer zij. Er worden 3 lobby-activiteiten genoemd: "ANWB staat voor betalen voor mobiliteit en is hierover volop in discussie met de overheid","De ANWB komt op voor de belangen van grijskentekenhouders", en "ANWB protesteert tegen toeristenbelasting". Laten we aannemen dat de aantallen leden parallel lopen met de redenen om lid te zijn. Dat betekent dat 3/99 maal 36.000 oftewel 1090 leden lid zijn van de ANWB omdat de ANWB zo'n fijne lobbydub is. Lid worden vanwege de lobby wil niet zeggen dat alle lobbyleden dan ook de standpunten altijd delen. We zijn ruimhartig en stellen dat tweederde ook de door de ANWB ingenomen standpunten onderschrijft. Dan gaat het dus om 727 leden.

Het is goed om dat voortaan in gedachten te houden: als de ANWB in Den Haag ergens voor (of tegen) pleit, wordt dat gesteund door 727 leden. Zo'n 3.599.273 leden steunen de ANWB wegens de gratis vaarkaart van Nederland, een tientje korting op een verrekijker, informatie over wintersportgebieden, het bestaan van het Meldpunt Zwemwaterkwaliteit en- natuurlijk en vooral- de Wegenwacht.

Da's een goeie dub, die Wegenwacht. Vakbekwame monteurs, snel ter plaatse, communicatief vaardig. Mij zul je er niet over horen mopperen. Alleen: aan de politieke standpunten van goede monteurs en van mensen met autopech hoeft sinds 17 september 2005 bewezen geen enkele waarde meer te worden gehecht.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina