De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

(De kritische mobilist 30 aug. 2005) Het borrelt weer aardig bij de ANWB, de "grootste vereniging van Nederland" en tegelijk een miljoenenbedrijf. Belangrijke rapporten en studies worden al vele jaren lang genegeerd en verstopt in het "belang van de vereniging" en tegen het belang van de eigen leden en niet lid zijnde burgers in. Het hieronder vermelde "vijf jaar oud vertrouwelijk ANWB-rapport over hulpverlening aan automobilisten" met daarin onthullingen over dubbel verzekerde ANWB-leden is maar een in een lange rij. Er zijn inmiddels veel voorbeelden bekend van geheim gehouden, weggemoffelde rapporten en studies (over zwemwater, legionella, publiekscampagnes etc., zie elders op deze site). Campinghouders en inventieve ingenieurs worden stukgemaakt door arrogante en machtswellustige ANWB-medewerkers en -juristen als dat in het belang van de ANWB wordt geacht. De doofpot- en angstcultuur die daardoor bij andere medewerkers en bondsraad (het "ANWB-parlement") ontstond, is een waarschijnlijker oorzaak van al die zieke ANWB-medewerkers dan dat hun -inmiddels ontslagen- chef hen ziek maakte, hetgeen ANWB-directeur Van Woerkom insinueert.

Een wel zeer zwakke verdediging van de heer Van Woerkom tegen onderstaande serieuze aantijgingen die nota bene door De Telegraaf, vaak bondgenoot van de ANWB in de strijd voor meer asfalt en tegen rekeningrijden, voor het eerst wereldkundig werden gemaakt! Tegenover deze troebele ANWB is het makkelijk inkoppen voor concurrent Route Mobiel die schermt met een optimale transparantie richting de buitenwereld.

De Consumentenbond zal schriftelijk om opheldering vragen bij de ANWB over onderstaande affaire. De reactie van de ANWB daarop zal belangrijk zijn voor het Platform van Verontruste ANWB-leden -momenteel nog in de mottenballen- om te bepalen of ze zich weer actief richting ANWB-ledenvergaderingen zullen bewegen!

Hieronder het oorspronkelijke krantenartikel en enkele heel interessante toevoegingen van ingewijden.

Advies F.F. in deze: "Lidmaatschappen apart voor personen en auto’s, die modulair uit te breiden zijn al dan niet in combinatie met elkaar." (EvD)

Leden misleid door ANWB

(Telegraaf 30 aug. 2005) De ANWB verzwijgt al jarenlang dat circa 410.000 leden dubbel zijn verzekerd voor de wegenwachthulp.

Terwijl deze automobilisten gemiddeld €50 per jaar kwijt zijn voor hulp bij pech onderweg, afhankelijk van welk abonnement ze hebben gekozen, hebben ze via hun leasemaatschappij of auto-importeur al recht op dezelfde dienstverlening. Zo incasseert de ANWB jaarlijks circa €25 miljoen van leden die elders al zijn verzekerd voor pech onderweg. Het gaat om circa 10 procent van het totale ledenaantal (4,1 miljoen) van de ANWB.

Reeds in het jaar 2000 besloot de top van de ANWB om "gezien de omvangrijke financiŽle risico's het bestaan van dubbeldekkingen zo veel mogelijk te blijven maskeren".

Dat blijkt uit een 'vertrouwelijke' interne notitie van de ANWB, die door een klokkenluider in handen is gespeeld van De Telegraaf. De klokkenluider is naar de krant gestapt omdat hij vindt dat de ANWB-leden jarenlang om de tuin zijn geleid. De passages uit de vertrouwelijke notitie die betrekking hebben op de dubbeldekking zet De Telegraaf vandaag op internet.

(Adres: www.telegraaf.nl/pdf/anwb.pdf inmiddels niet meer operationeel EvD)

Ledenverlies

In de vertrouwelijke nota staat expliciet dat leden niet bewust moeten worden gemaakt van de 'dubbeldekkingen'. Letterlijk staat in hoofdstuk VII ('Gekozen Strategie'): "Wanneer leden zich namelijk bewust worden van de dubbeldekkingen die er bestaan, dan dreigt een fors ledenverlies van zowel wegenwacht als ANWB."

Volgens ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom zijn de leden bewust niet geÔnformeerd om hen niet in verwarring te brengen. Er zou geen manier zijn geweest om duidelijk te communiceren over de kwestie.

Boze ANWB-medewerker lekt vertrouwelijk rapport

(ANP 30 aug. 2005) Een boze medewerker heeft een vijf jaar oud vertrouwelijk ANWB-rapport over hulpverlening aan automobilisten bewust naar buiten gebracht. Dat heeft ANWB-directeur G. van Woerkom dinsdag bevestigd in het Radio 1 Journaal. De Telegraaf citeert uit het rapport. Daaruit blijkt dat de ANWB al jaren verzwijgt dat ruim 400.000 leden dubbel verzekerd zijn voor hulp bij pech onderweg.

De leden hebben via de eigen auto-importeur of leasemaatschappij recht op hulp en zijn daarnaast gemiddeld 50 euro per jaar kwijt aan het lidmaatschap van de Wegenwacht. De organisatie zou op die manier meer dan 20 miljoen euro per jaar incasseren. In het rapport staat dat ,,wanneer leden zich bewust worden van de dubbeldekkingen die er bestaan, een fors ledenverlies van zowel Wegenwacht als van de ANWB dreigt''.

In het rapport Zorgeloos Onderweg staat verder: ,,Aangezien autofabrikanten/importeurs en leasemaatschappijen zich met name op bezitters van jonge auto's richten, die relatief weinig pech hebben, zijn de financiŽle consequenties fors''.

Volgens Van Woerkom is het document met opzet naar buiten gebracht door een leidinggevende medewerker die door de ANWB was gevraagd naar een andere werkkring om te kijken. ,,De afdeling van deze medewerker kent een ziekteverzuim waar de honden geen brood van lusten'', aldus de directeur.

,,Maar het lijkt nu net alsof wij het probleem veroorzaken. Het is een complexer verhaal. We hebben een heleboel voorbeelden van mensen die opzeggen, vervolgens merken dat de dekking elders toch verschillend is en dan bij de ANWB terugkeren. Ik zou ook werkelijk niet weten wie de leden met een dubbele verzekering zijn.''

Ex-werknemer ANWB:

(www.telegraaf.nl 30 augustus 2005) Ook ik ben werkzaam geweest bij de ANWB wegenwacht zowel op de meldkamer als telefonist maar ook als planner en supportmedewerker. Ik heb de reactie van van Woerkom gehoord op radio/tv maar de heer van Woerkom spreekt niet helemaal de waarheid als hij zegt dat hij niet weet wie de mensen met dubbele rechten zijn. Auto-importeurs melden namelijk alle kentekens van de auto's door die vanwege een de garantie termijn recht hebben op pechhulp en ook door de ANWB wegenwacht worden afgehandeld zoals Opel assistance, Volkwagen Alarmservice en nog vele andere merken. Bovendien kun je bij een pechmelding dan ook in het computersysteem zien of er dubbele rechten zijn.

Wij mochten als telefonist dat niet aan de pechklant melden. Zo onstaan er rare situaties. Iemand wordt bijvoorbeeld hulp geweigerd op zijn ANWB lidmaatschap omdat hij in zijn woonplaats staat en geen woonplaatsservice heeft. In het computersysteem is dan wel te zien dat hij deze rechten heeft volgens een contract met de importeur of leasemaatschappij. Dit mochten wij als telefonist niet melden maar moesten dan gewoon een woonplaatsservice afsluiten tegen verhoogde kosten. Hetzelfde geldt voor vervangend vervoer.

Iemand die een ANWB WW basispakket heeft, heeft geen rechten op een vervangende auto. Deze rechten waren er dan wel op grond van de Leasemaatschappij of Importeur. Maar de klant bleef in zo'n geval zonder vervangauto achter. De ANWB misleidt dus niet alleen de leden maar ook zijn contractklanten zoals de Leasemaatschappijen en Importeurs. Dit vaak als doorn in het oog van de Wegenwachten die ter plaatse komen en ontdekken dat er dubbele rechten zijn. Door de leiding werd ons voorgehouden dat een pechklant zelf moet weten welke rechten deze heeft. Ik noem dat geen hulpverlening maar zakkenvullerij. Er zijn veel ANWB medewerkers die met dit soort zaken moeite hebben. Je wilt graag iemand met problemen helpen en ondanks dat deze rechten heeft, al is het dan ergens anders, moest je dit doodzwijgen. Dat druist zeer tegen mijn gevoel van ethiek in.

Naam bij de redactie bekend, di 30/8, 11:34

ANWB BEHARTIGER VAN EIGEN BELANG?

De ANWB kwam vorige week in het nieuws n.a.v. het uitgelekte memo waaruit bleek dat op hoog niveau is besloten over dubbeldekking de ANWB leden niet te informeren. Financieel eigen belang van de ANWB (ruim 20 miljoen Euro inkomsten) stond/staat namelijk op het spel.

De ANWB verzorgt overigens voor tal van leasemijen en fabrikanten die pechhulp. Daarnaast werkt men ook voor een aantal autoverzekeraars in geval van ongevallen. Men casht tegelijkertijd uit meerdere potjes voor gelijk gedekte evenementen. Uit ťťn ervan wordt slechts afgerekend. Inkomsten uit andere potjes waar geen uitgaven tegenover staan zijn dus te beschouwen als winst: dubbeldekking = dubbele inkomsten.

De buitenlandafdeling van de ANWB verdiende goed geld aan de pech van haar leden en doet dat wellicht nog steeds. Als auto-onderdelen naar het buitenland verstuurd werden om pech te verhelpen, waren deze veelal bij een Nederlandse autodealer met korting aangeschaft. Aan leden werd echter het volle pond doorbelast omdat niet onder de officiŽle dealerprijs doorgeleverd mocht worden. In het normale geval zou men bij de dealer ook de volle prijs hebben moeten betalen, was desgevraagd de ANWB uitleg. Aardig is te weten of de afrekeningen naar de leasemijen ook zo netto/bruto verlopen.

Dergelijke kortingen zijn m.i. dan ook oneigenlijke inkomsten over de rug van de pechgevallen (leden) verkregen. Het ANWB belang is duidelijk dus geen ledenbelang. Of deze situatie nog bestaat is onbekend. Het zou interessant zijn om de inkoopfacturen en de rekeningen naar klanten bij de ANWB te vergelijken. Pas zuiver zou zijn wanneer de ANWB inkocht zonder korting en alleen het betaalde bedrag zou doorbelasten.

In schril contrast staat daar overigens tegenover dat de Wegenwachters (allemaal prima jongens) autolampjes, v-snaren of andere onderdelen uit eigen zak betaald in hun auto’s hebben en deze zonder marge berekenen aan de leden. Dat is pas netjes en zoals het zou moeten zijn. Reden hiervan: de ANWB rust hen hier namelijk niet mee uit! Regelmatig wordt zo door Wegenwachters een pechgeval opgelost dankzij de door hen zelf gekochte spullen. Klant blij en goedkoop voor de ANWB opgelost i.p.v. een dure sleepauto.

Het optreden van de heer van Woerkom n.a.v. de dubbeldekkingen in Netwerk was zwak. Hij draaide om vragen heen en voelde zich duidelijk ongemakkelijk. Eerder had hij zich uitgelaten geen middel te weten hoe leden over dubbeldekking te informeren en sprak hij boze dingen over bepaalde ANWB-afdelingen. Een blijvend gemiste kans want de pers, internet en zelfs de Kampioen hadden hier een platform kunnen zijn. De nu ontstane situatie is zelfs koren op molen van Route Mobiel, die zich nu overigens netjes afzijdig houdt.

De wijze waarop ANWB steeds reageert en gereageerd heeft op Route Mobiel bijvoorbeeld wekt op z’n minst de schijn van arrogant gedrag. Met een paginagrote advertentie via de geschreven pers of internet, had men kunnen uiteenzetten waarom men beter af is bij de ANWB en waar van toepassing dan met argumenten weerleggen wat Route Mobiel onjuist beweert. In plaats daarvan zocht men de confrontatie via de rechter. Route Mobiel heeft succesvol de underdog positie ingenomen als een David tegen Goliath.

De ANWB leiding handelt uit angst en dat is een slechte raadgever zoals bekend en waar je bang voor bent realiseert zich als een self-fulfilling prophecy. Een goede PR- of communicatietraining zou hen veel bieden.

Het is mosterd na de maaltijd. Maar de ANWB had overigens zonder al te veel tamtam dubbeldekkingen onder de aandacht kunnen brengen door op de individueel gestuurde lidmaatschapnota’s info af te drukken hoe men als lid zelf kan vaststellen welke dekking men van de ANWB nodig heeft. (bijv. op de achterzijde van de nota een invulformulier voor niet-internet gebruikers en login-code voor de internet gebruikers.

De ANWB leiding moet de consequenties aanvaarden, schoon schip maken en z’n verlies nemen. Snel met nieuwe lidmaatschapsvormen op de markt komen. Lidmaatschappen apart voor personen en auto’s, die modulair uit te breiden zijn al dan niet in combinatie met elkaar.

99,99% van de ANWB-werknemers zijn zeer ANWB-fideel en erg service minded naar de leden. Zij mogen net als de leden niet de dupe worden van slecht management. De genoten extra revenuen van de afgelopen jaren zouden hierin geÔnvesteerd kunnen worden, zonder banenverlies, m.u.v. het management zelf! Zij hebben dit uiteindelijk over zich zelf afgeroepen.

De ANWB bestaat tenslotte door en voor haar leden en moet hen blijvend serieus nemen.

F. F. / Den Haag (volledige naam bij redactie Verontruste ANWB-leden bekend)


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina