De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Uit onderstaand bericht op de site van de ANWB wordt het duidelijk dat de (nog steeds) grootste vereniging van Nederland woest, vreselijk woest is op voormalig bondgenoot De Telegraaf, die het laatste jaar duidelijk op de hand lijkt van ANWB-concurrent RouteMobiel. Persoonlijke of zakelijke lijntjes? Duidelijk is dat een ANWB-medewerker gelekt heeft naar de krant. En dat is iets wat bij de ANWB nooit zo goed valt, zeker in deze periode van "niet crisis". (EvD)

Onjuiste berichtgeving in Telegraaf

(www.anwb.nl 17-08-2006) De ANWB distantieert zich van het artikel in de Telegraaf van donderdagochtend. De suggestie dat de ANWB in een crisis zou verkeren wil de ANWB graag weerspreken. De ANWB is ook niet in gesprek of in gesprek geweest met een hoge functionaris bij Koninklijke Shell.

Ingrijpende reorganisatie
De ANWB is in een fase waarbij een ingrijpende reorganisatie wordt doorgevoerd, waarbij tussen nu en 1 januari 2008 een groot aantal functies vervalt. Zowel op het niveau van het management als ook bij de medewerkers. Het totale aantal werd in september vorig jaar geschat tussen de 600 en 800 banen. Op een zorgvuldige en constructieve wijze wordt met betrokkenen - medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden en bestuurscolleges van de ANWB - overlegd over uit te voeren stappen van de reorganisatie.

Uitbreiding hoofddirectie
Door wijzigingen van de organisatie zal de hoofddirectie worden uitgebreid van drie naar vier leden. Huidige financiŽle topman Renť Verstraeten (52) heeft in juni van dit jaar in de Bondsraad aangekondigd per 1 september te vertrekken. Reden is dat de plaatsvervangend hoofddirecteur ten opzichte van zijn huidige werkzaamheden (financiŽn, reizen, verzekeringen en media) de nieuwe functie niet uitdagend genoeg vindt. De ANWB is niet in gesprek of in gesprek geweest met een hoge functionaris bij Koninklijke Shell. De potentiŽle opvolger van de heer Verstraeten is binnen de ANWB bekend maar zijn naam kan nog niet genoemd worden omdat eerst de Bondsraad zal moeten instemmen met de benoeming. De kandidaat voor de opvolging werkte jaren geleden bij Shell.

Nieuwe structuur
De veranderende organisatie betekent voor verschillende directeuren van de bestaande clusters dat deze brede managementfuncties komen te vervallen. Zo ook voor de directeur Hulpverlening, Cees van den Vlekkert (60), een functie die geen onderdeel is van de hoofddirectie. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten ANWB Alarmcentrale, ANWB Rechtshulp, ANWB Autokeuringen en de Wegenwacht. Per september wordt hij directeur Reizen.

Wegenwacht
Deze week worden wegenwachten, die actief zijn op de weg, geÔnformeerd over hoeveel en welke functies binnen het onderdeel Wegenwacht zullen vervallen. Daarbij gaat het om 62 vervallen functies per 1 januari 2007. Voor betrokken medewerkers wordt er -geheel conform het Sociaal Plan, dat met de vakbonden is afgesproken- alles aan gedaan om voor hen binnen de organisatie werk te vinden. Hoeveel medewerkers van de Wegenwacht dan ook daadwerkelijk moeten worden ontslagen is, anders dan de Telegraaf suggereert, bij de ANWB niet bekend.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina