De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De vroeger zo actief met de ANWB samenwerkende Telegraaf (bijv. Campagne Rekeningrijden Neen! In 1999) staat tegenwoordig vooraan om slecht nieuws over de “bond” te brengen. Door wegloop van de leden richting RouteMobiel en steeds weer nieuwe schandalen (zie hieronder het bericht op Autoblog.nl van april 2006) is het nu crisis bij de ANWB: 800 medewerkers waaronder 350 wegenwachters, verliezen binnenkort hun baan, ruim een kwart van alle medewerkers. Twee directieleden worden geofferd. Tientallen wegenwachters van de ANWB startten een alternatieve wegenhulpdienst, het AA-Team. Kiest de Telegraaf eieren (lees RouteMobiel) voor zijn geld ? (EvD)

Deel ANWB-top op zijspoor gezet

(Telegraaf 17 augustus 2006) De crisis bij ANWB heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Twee directieleden zijn geslachtofferd en op een zijspoor gezet vanwege hoog oplopende spanningen. Die zijn een direct gevolg van de grootscheepse reorganisatie binnen de toeristenbond.

Het gaat om René Verstraeten, plaatsvervangend hoofddirecteur en rechterhand van topman Guido van Woerkom, en daarnaast de directeur van de Wegenwacht Cees van den Vlekkert.

Verstraeten, de grote financiële man van de toeristenbond, zit thuis en zijn functie vervalt per 1 september. Het andere directielid is in functie gedegradeerd en wordt volgende maand als manager verantwoordelijk voor ANWB-Reizen. Die functie heeft hij met tegenzin aanvaard.

Het vertrek van Verstraeten is opmerkelijk omdat hij voorzitter is van de onderhandelingsdelegatie met de vakbonden. Hij speelde tot nu toe een cruciale rol bij de reorganisatie. De toeristenbond wil alleen de overplaatsing van de Wegenwacht-directeur bevestigen. Over het lot van Verstraeten wordt gezwegen.

Versterken

Intussen zou de ANWB in gesprek zijn met een hoge functionaris van Koninklijke Shell om de top te komen te versterken. De man zou zijn benaderd om in de toekomst hoofddirecteur Van Woerkom op te volgen. Wie de Shell-topman is, wordt zowel binnen de ANWB als het olieconcern stilgehouden.

Binnen de ANWB zijn ook onderliggende managementlagen geschrapt en wordt er gewerkt aan een gehele nieuwe organisatiestructuur. De in september vorig jaar aangekondigde reorganisatieplannen zijn intussen in volle gang. De bond schrapt de komende twee jaren tussen de 600 en 800 banen en moet 100 miljoen euro bezuinigen omdat het financieel op de pijnbank ligt vanwege een enorm ledenverlies. Het ledenbestand is sinds 2005 geslonken met 200.000.

Behalve vergrijzing van het ledenbestand zijn het afgelopen jaar tienduizenden Nederlanders overgestapt naar concurrent Route Mobiel. Ruim 350 wegenwachters zijn daardoor boventallig. De eerste 160 boventalligen moeten 1 januari 2007 het veld ruimen. De meesten zullen vervroegd met pensioen gaan of krijgen een financiële regeling.

De ondernemingsraad heeft intussen ingestemd met de reorganisatieplannen. FNV Bondgenoten is op de hoogte van het vertrek van beide directeuren. "Het vertrek van Verstraeten is geheel onverwacht", aldus FNV-bestuurder Leo Vlek. Route Mobiel kondigd gisteren aan dat er binnenkort een campagne van start gaat om opnieuw tienduizenden leden bij de toeristenbond weg te halen.

ANWB reorganisatie

(Autoblog.nl 17 augustus 2006) Eindelijk, de ANWB wordt wakker. Twee directieleden zijn buiten spel gezet vanwege hoog oplopende spanningen, dit als onderdeel van een grootscheepse reorganisatie binnen de toeristenbond.

Het gaat om René Verstraeten, plaatsvervangend hoofddirecteur en rechterhand van topman Guido van Woerkom (die we laatst in Zembla zagen falen), welke op dit moment thuis zit. De andere pechvogel is de directeur van de Wegenwacht Cees van den Vlekkert, hij wordt in functie gedegradeerd.

Daarnaast worden binnenkort de eerste 160 van de 350 wegenwachters op straat gezet. Reden is de vergrijzing van het ledenbestand en de groep overlopers naar concurrent Route Mobiel. Ruim 350 wegenwachters zijn daardoor boventallig (via telegraaf.nl).

Route Mobiel kondigde al aan binnenkort met een nieuwe campagne te starten!

ANWB wegenwachters rommelen met cijfers

(Autoblog.nl 5 april 2006) Werknemers van de ANWB wegenwacht hebben met cijfers moeten rommelen om een hoog reparatiepercentage te kunnen halen. Dit onthullen verschillende wegenwachters vandaag in het Algemeen Dagblad.

Natuurlijk ontkent de ANWB deze aantijgingen, want dit is nu juist het paradepaardje van de pechhulpdienst in de strijd met concurrent Route Mobiel. De ANWB roept altijd dat 9 van de 10 pechgevallen langs de weg wordt verholpen, maar volgens oud-wegenwachter Gerard Visser, is dit niet helemaal correct…

Volgens hem heeft de ANWB door de jaren heen niet meer dan eenderde van de pechgevallen écht kunnen repareren. Volgens de wegenwachters wordt de helft van de reparaties ‘onder voorbehoud’ verholpen en dat is iets anders dan repareren. “Repareer je een auto onder voorbehoud dan geld dat in de administratie als een 3, maar we moesten gewoon een 1 opschrijven: operatie geslaagd. Iedereen deed het, dat was volstrekt normaal.” De ANWB zegt zich hierin niet te herkennen en doet de aantijgingen af als onzin. Er is geen enkele reden om met de cijfers te knoeien, aldus de ANWB (oh?).

Een aantal wegenwachters is verder gegaan met een hulpdienst genaamd AA-team en wil de concurrentie aangaan met de ANWB en Route Mobiel. Dat maakt dit bericht toch op zijn minst ietwat dubieus (bron: nu.nl).


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina