De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Hieronder 2 (+) punten voor de ANWB: doorbreken van gewoonte van veel bewoners net achter de duinen om met de auto naar het nabije strand te rijden en aandacht voor door consequente belijning beter herkenbare maximum snelheden op doorgaande wegen.

Wat betreft het eerste punt mogen we wel hopen dat de ANWB goed samenwerkt met de Fietsersbond -ontstaan als ENFB, de Enige Echte FietsersBond....- die op dit gebied ook heel actief is.

Bij de nieuwe belijning van provinciale wegen die de maximum snelheid aangeeft -overigens GEEN idee van de ANWB hoewel het persbericht dat wel insinueert- zou de ANWB mogen vermelden dat dit een giga-operatie van de provincies. De provincies willen het eindresultaat afwachten alvorens met een grote voorlichtingscampagne aan de slag te gaan. Eerst wil men ALLE wegen van de nieuwe belijning voorzien. Pas daarna acht men het zinvol de automobilist intensief voor te lichten zodat die niet in verwarring raakt door nog niet aangepaste wegen. Ook hier is dus een goede samenwerking (nu met provincies) noodzakelijk om een zinvolle publiekscampagne op te starten. (EvD)

Meer duidelijkheid maximale snelheid

(www.anwb.nl 08-08-2006) Automobilisten willen meer informatie over de maximumsnelheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd gehouden onder 750 ANWB-leden.

testroute
De ANWB-leden reden in zes provincies een vooraf uitgestippelde route en moesten daarna eventuele onduidelijkheden aangeven. Van hen wilde 85 procent meer informatie over de geldende maximumsnelheid. Reden voor de onduidelijkheid is volgens de ANWB dat de maximumsnelheden zo snel veranderen. "Op sommige wegen buiten de bebouwde kom mag je nog 80 kilometer per uur, zoals vroeger. Maar er zijn steeds vaker stukken waar je maar 60 mag", aldus de woordvoerder.

Duidelijke belijning
Meer borden langs de weg is geen oplossing, denkt de ANWB. Het is beter om meer nieuwe lijnen op de weg, afhankelijk van de geldende limiet, aan te brengen. "Wegen waar je 100 mag, hebben bijvoorbeeld een groene streep in het midden en waar je 60 mag is geen middenstreep. Dat zou consequent toegepast moeten worden. Bovendien moet de betekenis ervan duidelijk zijn bij automobilisten."

Campagne
Binnenkort start de ANWB een campagne om mensen de betekenis van de lijnen uit te leggen.

Onderzoek naar bereikbaarheid strand met de fiets

(www.anwb.nl 02-06-2006) De ANWB onderzoekt hoe de bereikbaarheid van de stranden in Noord- en Zuid-Holland is met de fiets. Daarvoor zijn 8.000 bewoners benaderd, die maximaal zeven kilometer van een strandslag wonen.

Een grote groep van deze bewoners gaat uit gewoonte met de auto naar de kust, terwijl ze ook de fiets kunnen nemen. De ANWB wil via het onderzoek meer zicht krijgen op deze groep strandgangers.

Aanbrengen verbeteringen
Met de gegevens uit dit onderzoek wil de ANWB:

* de informatievoorziening voor strandgangers zodanig aanpassen, dat mensen die in de buurt wonen van een strand in het hoogseizoen eerder de fiets nemen;
* gemeenten aanspreken op concrete infrastructurele verbetering van de (fiets)routes naar de stranden;
* gemeenten verzoeken extra voorzieningen voor fietsers aan te leggen of te verbeteren.

Suggesties
Heeft u concrete suggesties voor het verbeteren van de fietsroutes naar het strand? Stuur dan een e-mail naar strandonderzoek@anwb.nl.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina