De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Provinciale ANWB-ledenvergaderingen 2006

Op de onopvallende achteraf-pagina 116 van De Kampioen van februari 2006 (verzonden in de 3e week van januari) worden ze weer vermeld, de provinciale ledenvergaderingen van de ANWB voor 2006. Hieronder vindt u de agenda en datum en plaats per provincie.

Er valt over veel interessante zaken te discussiėren tijdens deze vergaderingen die in de loop van maart zullen plaatsvinden.

Over de bewuste en aan medewerkers zelfs voorgeschreven disinformatie aan de eigen leden betreffende dubbele verzekering voor wegenwacht- en sleephulp. En dat alleen maar om die leden onnodige aanvullende diensten aan te kunnen smeren zodat de ANWB per jaar extra Euro 20 miljoen opstreek.

Over de vele miljoenen kostende advertentiecampagnes die Nederland sindsdien teisteren (door wie betaald trouwens: het bedrijf ANWB of de vereniging ANWB en daarmee de leden?). Een campagne die alleen maar nodig lijkt vanwege de ophef en algemene verontwaardiging over het hiervoor vermelde schandaal en omdat de ANWB volhardt in een weinig transparante opstelling, in ieder geval minder transparant dan die van concullega Route Mobiel.

Over de terugtrekkende beweging wat betreft de steun aan het rekeningrijden.

Over het feit dat veel van de ledenvergaderingen tegen alle in het verleden gemaakte afspraken in niet meer met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

Over het feit dat talloze en tijdige opzeggingen van ANWB-leden zomaar worden genegeerd alsof er geen aangetekende brief is binnengekomen.

Over de talloze campinghouders die de ANWB slechts als een financieel blok aan het been zien die chantage-achtige praktijken inzet bij de vermelding van campings in ANWB-gidsen.

Kortom, het zouden wel eens heel interessante discussies kunnen worden.

Omdat de ANWB deze spannende vergaderingen in een achterafhoekje van ledenblad De Kampioen afdrukte en pas erg laat deze dit keer zeer interessante vergaderingen op zijn website wilde plaatsen *) , hieronder alvast voor vermelding in uw agenda de data van de ('s avonds gehouden) vergaderingen per provincie.

De standaard agenda ziet er voor het gemiddede ANWB-lid op zich niet bijster interessant uit:

1. Opening

2. Goedkeuring van het verslag 2005

3. (Her)benoeming van leden van de bondsraad van de ANWB

4. Verslag van een ANWB-directielid over "reilen en zelen van de ANWB"

5. Presentatie "De ANWB en verkeersveiligheid"

6. Rondvraag

INDIVIDUELE ANWB-leden hebben echter op grond van de ANWB-statuten de mogelijkheid om deze agenda en de vergadering zelf interessanter te maken. Uiteraard door tijdens de rondvraag de dit keer niet zo moeilijk te bedenken kritische vragen te stellen (zie hierboven de vetgedrukte en cursieve tekst). Of beter nog door ruim tevoren eigen agendapunten voor te stellen, bijvoorbeeld over een of meerdere punten die boven genoemd zijn. Voor eigen agendapunten moeten tijdig tevoren formulieren bij het secretariaat (adres en telnr. zie hieronder) zijn aangevraagd en voorzien van handtekeningen van mede-ANWB-leden en van een schriftelijke argumentatie teruggestuurd. Wat betreft de rondvraag wil men ook het liefst tevoren de vragen zien, maar dat is uiteraard niet verplicht voor een open discussie.

Wie een vergadering wil bezoeken, moet zich uiterlijk 14 dagen tevoren aanmelden bij onderstaand adres. Extra agendapunten moeten nog eerder worden aangemeld en ondersteund door een minimaal aantal mede-ANWB-leden (van handtekeningen en ANWB-ledennummers voorziene formulieren).

ANWB-verenigingssecretariaat, Postbus 93.200, 2509ba Den Haag

fax 070-3147898 / tel 070-3147715 / e-mail verenigingssecretariaat@anwb.nl

De vergaderingen in 2006 zijn als volgt:

datum provincie plaats van vergadering
maandag 6 maart Gelderland Arnhem
dinsdag 7 maart Zuid-Holland Rotterdam
donderdag 9 maart Utrecht Utrecht
maandag 13 maart Groningen Groningen
dinsdag 14 maart Friesland Leeuwarden
donderdag 16 maart Zeeland Koudekerke
maandag 20 maart Overijssel Bentelo
dinsdag 21 maart Flevoland Lelystad
donderdag 23 maart Noord-Holland Huisduinen
maandag 27 maart Limburg Roermond
dinsdag 28 maart Noord-Brabant Eindhoven
donderdag 30 maart Dreinthe Emmen

*) Aankondiging op www.anwb.nl werd in De Kampioen van januari 2006 aangekondigd voor medio februari, terwijl men zich uitdrukkelijk 2 weken tevoren voor een vergadering moet opgeven. De eerste vergadering is al op 6 maart, dus dat zou krap worden als je pas eind februari op de ANWB-site erover leest. Na de publicatie van de ledenvergaderingen op deze site onder uitdrukkelijke vermelding "NIET op www.anwb.nl" werd de aankondiging al op 25 januari, dus 3 weken eerder dan aangekondigd, op de internet-site van de ANWB geplaatst (zie: http://www.anwb.nl/published/anwbcms/content/pagina/nieuws/nieuwsartikelen/over-anwb/060123-prov-leden-verg.nl.html). Is dit toeval?

(Erik van Dijk, 20 januari 2006)


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina