De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De ANWB is normaliter snel met de rechter. Dit keer liet de bond wijselijk "een lid uit Almere" een procedure aanspannen tegen Route Mobiel, de angstaanjagende nieuwe concurrent die zeer humoristische reclame maakt. De ANWB heeft echter weinig begrip voor die humor. En zet snel onderstaand begrip op zuijn website. (EvD)

Reclame Code Commissie uitspraak inzake Route Mobiel
   

(www.anwb.nl 11 januari 2006) De Reclame Code Commissie heeft onlangs uitspraak gedaan inzake een klacht over een reclame-uiting van Route Mobiel. De commissie stelt in haar beslissing het volgende: "Door de kijker aan te sporen het ANWB-lidmaatschap op te zeggen, 'opdat men volgend jaar niet hoeft te betalen voor duizenden kantoormedewerkers, praatpalen en een blaadje dat u toch niet leest' laat adverteerster zich kwetsend en kleinerend uit over de ANWB en de door haar geboden diensten. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met het fatsoen alsmede nodeloos kwetsend." De Reclame Code Commissie reageert hiermee op een klacht die op 28 oktober 2005 is ingediend door een ANWB-lid wonende te Almere.
De beslissing
Op grond van boventaande acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 4 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerster aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Partijen hebben voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld de mogelijkheid binnen veertien dagen na de uitspraak (11-01-2006) beroep aan te tekenen bij het College van Beroep.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina