De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

De ANWB heeft steeds de Autovrije Zondag, bedoeld om de automobilist bewuster te maken van zijn gedrag en de alternatieven voor autokilometers, geboycot. ANWB-directeur Van Woerkom noemde deze dag smalend "symbool-politiek". De ANWB geloofde wel in de "filevrije dag" en organiseerde die. De ANWB spreekt nu van een "geslaagde dag", de media en de automobilisten waren minder overtuigd. Ik denk dat het uitgangspunt "filevrij" niet goed is. Lijkt vooral leuk voor bedrijven en economie en voor populistische politici. 80.000 automobilisten deden naar verluidt mee, maar veel anderen maakten juist een extra ritje omdat er geen files beloofd waren... Dan toch maar liever de autoloze zondag met ludieke acties en spelende stadskinderen op straat. (EvD)

Filevrije dag op weg niet zichtbaar


De ANWB noemt het een geslaagde dag, maar de automobilisten die donderdag in een van de tientallen files stonden, zullen daar ongetwijfeld anders over hebben gedacht. Filevrij was de filevrije dag absoluut niet.

Op sommige tijdstippen stonden er zelfs meer files dan op een gewone donderdag. Maar toch hadden veel mensen gekozen voor alternatief vervoer of voor thuiswerken.

De Nederlandse Spoorwegen hadden naar schatting 5 procent, oftewel 15.000 extra treinreizigers in de ochtendspits. Bij Rabobank, een van de initiatiefnemers van de dag, was het het aantal telewerkers bijna twee maal zo groot als op andere donderdagen.

Ochtendspits

Op de weg was het allemaal niet echt zichtbaar. In de ochtendspits stonden op diverse snelwegen al vroeg files. Toch bleek uit een analyse van TNO, dat de drukte op de weg op de voet volgde en vergeleek met andere donderdagen, dat automobilisten donderdagochtend in de spits zo'n 15 procent harder konden rijden.

Ook heeft de filevrije dag in de ochtendspits bijgedragen aan 10 tot 15 procent minder files. Zij begonnen later en eindigden eerder. Wel verstoorde enkele werkzaamheden en ongevallen het beeld.

Avondspits

De avondspits was behoorlijk druk. Rond 17.30 uur stond er in totaal 306 kilometer file, zes kilometer meer dan gebruikelijk. Ook het aantal files was beduidend hoger dan normaal. Een 27-kilometer lange file spande de kroon op de A12 bij Lunetten richting Arnhem, veroorzaakt door een dodelijk ongeval.

Maar ook in de avondspits konden auto's wel wat sneller doorrijden dan op een doorsnee donderdag.

Nederland bereikbaar

De ANWB, samen met NS en Rabobank verenigd in Nederland Bereikbaar en initiatiefnemer van de dag, was tevreden. "Er is een beweging op gang gekomen'', aldus een woordvoerder. "Mensen denken na over mobiliteit.''

Op de site van Nederland Bereikbaar hebben zich 80.000 mensen gemeld die mee wilden doen. Ook veel bedrijven hebben meegedaan, aldus de woordvoerder. Die organiseerden ludieke acties als kamperen bij de baas, of met de boot naar het werk.

Ook volgens Mark van der Vussen van Rijkswaterstaat zit de winst van de dag echt in de bewustwording.

Filevrije Dag: ruim 200 km stilstand

(NRC 9 oktober 2008) Filevrij was Nederland bepaald niet vandaag, ondanks de oproep van ANWB, NS en Rabobank de auto te laten staan. Zeker 120 bedrijven deden mee aan Filevrije Dag, door personeel bij het werk te laten bivakkeren, te laten telewerken of aan te zetten tot gebruik van fiets of openbaar vervoer. „Een supergoed idee”, aldus minister Eurlings van Verkeer (CDA).

Maar door uitgelopen wegwerkzaamheden stond er vanochtend om 7 uur 66 kilometer file op de snelwegen, iets meer dan gebruikelijk. Onder ideale weersomstandigheden – droog, licht bewolkt – stond er twee uur later 208 kilometer, waar 230 gewoon is. Mede door een aantal ongevallen bedroeg het aantal files toen 39, ruim boven de gebruikelijke 22. De NS zette tussen Utrecht en Schiphol extra treinen in, maar kreeg juist daar last van een wisselstoring. Volgens de verkeersinformatiedienst VID lag de filedruk, de lengte van de file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat de file er staat, in de ochtendspits nipt hoger dan op andere dagen in oktober.

Een woordvoerder van de ANWB noemde de dag vanochtend „nu eigenlijk al geslaagd”. Volgens de organisatie is „het besef dat je ook om de spits heen kunt” het belangrijkste, „en die mentaliteitsverandering houden mensen ook na de Filevrije Dag.”


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina