De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NDA introduceert dealerpechhulp

(4 augustus 2006) Met DealerMobiel, een eigen mobiliteitsgarantie voor dealers, introduceert NDA een klantenbinder van formaat.

Dealer Mobiel is een mobiliteitsgarantie die NDA in samenwerking met BOVAG-verzekeraar Bovemij en Mondial Assistance heeft ontwikkeld. "DealerMobiel kent, in tegenstelling tot vergelijkbare diensten, geen restricties op het gebied van kilometrage of leeftijd van de auto. In die zin is het een mooie aanvulling op de mobiliteitsgarantie van de merken zelf, die meestal na een paar jaar afloopt", zegt Martin Huisman, secretaris van BOVAG-afdeling NDA. "DealerMobiel is laagdrempelig en goedkoop. Het is aan de dealer om het gratis aan te bieden bij een beurt of er de adviesprijs van Euro 39,95 voor te vragen.
Een bedrag dat overigens beduidend lager ligt dan wat Route Mobiel en Wegenwacht rekenen voor een vergelijkbare dienst, ínclusief buitenlanddekking. In principe is het niet verplicht om de auto bij de dealer te laten onderhouden om aanspraak te kunnen maken op de service."

Mondial Assistance zorgt voor pechhulp langs de weg en afslepen. Als het pechgeval zich binnen een straal van 25 kilometer van het dealerbedrijf voordoet, belt de alarmcentrale eerst de dealer. De dealer ontvangt uiteraard een vergoeding voor het uitrijden. De dealer wordt overigens alleen gebeld tijdens openingstijden. Huisman: "We verwachten niet van de dealer dat hij permanent iemand stand-by heeft. Buiten kantooruren en in het weekeinde wordt gewoon Mondial ingeschakeld."

De NDA gaat geen landelijke campagne voeren voor de eigen pechhulpservice; de afdeling mengt zich dit najaar dus niet in het ongetwijfeld weer felle gevecht tussen ANWB en Route Mobiel. Binnenkort worden de NDA-leden uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe service. Wie zich - kosteloos - aanmeldt, ontvangt een startpakket met informatie- en promotiemateriaal.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina