De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

ANWB over groei concurrent Route Mobiel met 62.000 ex-ANWB-leden: ,,Dat is wel een flinke klapper, maar niet spectaculair, afgezet tegen de campagne die Route Mobiel dit najaar voerde.’’ De ANWB maakte echter nog véél méér reclame op TV en in de kranten (op kosten van de huidige leden..) met als resultaat 200.000 minder leden tegenover de concurrent 62.000 hetzelfde jaar erbij. Een verschil van meer dan 260.000! Mogelijk dat de recente ophef over de voorlichting -of beter het gebrek daaraan- van de ANWB aan zijn leden over dubbel verzekerd zijn voor pechhulp hier een belangrijke rol speelde. (EvD)

Fors ledenverlies voor de ANWB

(NOS-teletekst 3 jan. 2006) De ANWB heeft het afgelopen jaar 200.000 leden verloren. Dat zijn er meer dan verwacht en meer dan in 2004.

Ruim 60.000 leden stapten over naar de concurrent Route Mobiel, de rest gaf een andere reden voor het opzeggen van het lidmaatschap. Zo deden meer mensen hun auto weg, en anderen besloten dat wegenwachtservice een overbodige luxe was. Het aantal mensen dat zich met pech langs de weg alsnog inschreef als lid steeg wel.

De ANWB kondigde eerder al maatregelen aan om het ledenverlies op te vangen. Om prijsstijgingen te voorkomen, zouden er banen moeten worden geschrapt.

ANWB verliest in 2005 10 procent van leden

(Volkskrant 3 januari 2006) De ANWB heeft vorig jaar 386.000 leden verloren. Dat is bijna tien procent van het totale aantal. Naar eigen zeggen is "een relatief klein deel van de opzeggers overgestapt naar concurrent Route Mobiel, die sinds september 2004 actief is. Dat zijn er 62.000 geweest. "Dat is wel een flinke klapper, maar niet spectaculair, afgezet tegen de campagne die Route Mobiel dit najaar voerde", zei dinsdag een ANWB-medewerker.
       
De pechhulpdienst begint 2006 met 3,9 miljoen leden. Per saldo zijn dat er nog net geen 200.000 minder dan een jaar geleden. De ANWB schreef 215.000 nieuwe leden in, waaronder starters maar ook zogenoemde partnerleden die voorheen niet werden meegerekend.

De onzekere situatie, financiële zorgen en een laag consumentenvertrouwen zijn voor veel leden reden geweest om hun lidmaatschappen kritisch te bekijken, ook dat van de ANWB, heet het. Meer mensen deden hun auto weg, vaak de tweede maar ook de eerste. Maar ook het krijgen van een leaseauto of pechhulpservice via een dealer of auto-importeur was voor 30.000 leden reden op te zeggen.

Volgens directeur G. van Woerkom slaat verder ook de vergrijzing toe. Het ledenverlies noemt hij niet verrassend. Al sinds 2002 neemt de groei naar zijn zeggen af, na een spectaculaire groei in de jaren negentig. "Wij zijn er niet blij mee, maar we kunnen het plaatsen."

Bijzonder is verder dat steeds meer mensen het kennelijk erop laten aankomen. Vaker dan voorheen schreef de Wegenwacht mensen met pech langs de weg in als lid, 35.000 tegen 24.000 in 2004, terwijl dat veel duurder is en bij grote drukte bestaande leden voorrang krijgen.

De ANWB zit al langer in de min. In 2004 verloor de organisatie 300.000 leden. Ook dit jaar wordt rekening gehouden met een verdere daling van het ledental. Mede door het ledenverlies kondigde ANWB-directeur Van Woerkom in september bezuinigingen aan. Van de 4300 arbeidsplaatsen zouden er zes- tot achthonderd geschrapt worden om prijsstijgingen te voorkomen. Volgens een woordvoerder zijn geen nieuwe maatregelen op til.

ANWB blijft leden verliezen

(AD 3 jan. 2006) De ANWB heeft vorig jaar 386.000 leden verloren. Naar eigen zeggen is klein deel van de opzeggers overgestapt naar concurrent Route Mobiel.

Veel automobilisten stappen over van de ANWB naar de concurrent Route Mobiel. Dat zijn er 62.000 geweest. ,,Dat is wel een flinke klapper, maar niet spectaculair, afgezet tegen de campagne die Route Mobiel dit najaar voerde,’’ zei dinsdag een ANWB-medewerker.
De pechhulpdienst begint 2006 met 3,9 miljoen leden. De onzekere situatie, financiële zorgen en een laag consumentenvertrouwen zijn voor veel leden reden geweest om hun lidmaatschappen kritisch te bekijken, ook dat van de ANWB, stelt deze.

Meer mensen deden hun auto weg, vaak de tweede maar ook de eerste. Maar ook het krijgen van een leaseauto of pechhulpservice via een dealer of auto-importeur was voor 30.000 leden reden op te zeggen.

De ANWB begint 2006 met 3,9 miljoen leden

(www.anwb.nl 03-01-2006) Het netto leden aantal van de ANWB is in 2005 met 200.000 afgenomen. Waren er begin 2005 nog 4,1 miljoen mensen lid van de ANWB, nu is dat gedaald naar 3,9 miljoen. De onzekere economische situatie, financiële zorgen en een laag consumentenvertrouwen waren de belangrijkste reden om het lidmaatschap op te zeggen.


ANWB-vlag   
Verder valt op dat in 2005 meer mensen als reden voor opzegging aangeven dat ze de auto hebben weggedaan. Vaak de tweede auto maar soms ook de eerste. Het krijgen van een leaseauto of pechhulpservice via een dealer of autoimporteur (dubbeldekking), was voor 30.000 leden reden om op te zeggen. Een relatief klein deel (15%) van de opzeggers bij de ANWB stapte naar Route Mobiel (62.000) of een andere aanbieder van pechhulp. Hoewel daar geen exacte cijfers van bekend zijn, lijken steeds meer mensen het erop aan te laten komen. Als ze pech krijgen zien ze wel weer.

Inschrijving langs de weg
De Wegenwacht heeft in 2005 dan ook vaker mensen met pech langs de weg als lid ingeschreven. Waren dat er in 2004 ongeveer 24.000, in 2005 zijn dat er circa 35.000 geweest. Dit ondanks dat inschrijving van nieuwe leden langs de weg niet plaats vindt bij grote drukte. De Wegenwacht geeft dan voorrang aan mensen die al lid zijn. Bovendien is inschrijven aan de weg veel duurder en geeft niet direct recht op wegenwachthulp in de volle omvang. In totaal heeft de ANWB in 2005 ruim 215.000 nieuwe leden ingeschreven.

Kostenbeheersing niet ten koste van dienstverlening
Na maatregelen in de sfeer van efficiency en kostenbeheersing in de afgelopen jaren heeft de hoofddirectie in het najaar van 2005 nieuwe maatregelen aangekondigd om in te spelen op de ontwikkelingen. Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden staat daarbij voorop. De hoofddirectie wil prijsstijgingen voorkomen. Bij de maatregelen wordt rekening gehouden met een verdere daling van het ledental in 2006.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina