De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Maij draalt met GVB

(Het Parool 19-01-2006) De gemeenteraad is woedend op CDA-wethouder Hester Maij. Die zou zo lang dralen met een beslissing over verzelfstandiging van het GVB dat het bedrijf straks opgeknipt dreigt te worden.

CDA-minister Karla Peijs heeft Amsterdam in de zomer van 2005 al voor de keuze gesteld: of het vervoerbedrijf wordt een zelfstandige NV en dan mag het stadsvervoer per tram, bus en metro in 2012 als één geheel worden aanbesteed. Of het GVB blijft in handen van de gemeente, maar dan wordt het busvervoer al in 2009 apart op de markt gegooid en het vervoer per rails in 2017.

Peijs vroeg de gemeente vorig jaar november om voor 16 januari een keuze te maken. Gisteren bleek dat verantwoordelijk wethouder Maij nog helemaal niets van zich heeft laten horen. Zij wil de keuze aan de raad laten. Probleem voor haar is dat de Amsterdammers zich in een referendum tegen verzelfstandiging van het GVB uitspraken, maar het bedrijf zich met hand en tand verzet tegen opsplitsing in bus- en railvervoer.

VVD-woordvoerder Robert Flos sprak van bestuurlijk onvermogen bij Maij. ''Zij is gestopt met besturen en gaat zitten wachten op de verkiezingen.'' Raadslid Hans Bakker van de SP maakte een vergelijking met het Afghanistan-debat in de Tweede Kamer. ''Dit is nog erger,'' zei Bakker, ''want hier is niet eens sprake van een voornemen tot een besluit.''

Maij zelf zegt eerst te willen laten onderzoeken wat de consequenties zijn van beide opties. Een meerderheid van de gemeenteraad is echter nu al voor verzelfstandiging van het bedrijf.

'Milieunormen niet nóg strenger'

(Het Parool 19-01-2006) Een meerderheid van de gemeenteraad valt zijn eigen enquêtecommissie Luchtkwaliteit af. Die is 'roomser dan de paus'.

Volgens de commissie, die onder leiding staat van fractievoorzitter Maarten van Poelgeest van GroenLinks, is het goed voor de gezondheid als Amsterdam nog strengere milieunormen hanteert dan de normen die wethouder Hester Maij in het vooruitzicht heeft gesteld. De commissie sprak eind vorig jaar met een reeks deskundigen.

De conclusie van de commissie werd gisteren alleen omhelsd door GroenLinks en Amsterdam Anders/De Groenen. De overige partijen in de gemeenteraad toonden zich uiterst kritisch. Nóg strengere normen hebben in hun ogen negatief gevolgen. Bouwprojecten kunnen dan niet doorgaan en ook de economie zal een klap krijgen.

Volgens Bouwe Olij van de PvdA kan Amsterdam met nog strengere normen het concept van 'de compacte stad' wel vergeten. Zijn collega Robert Flos van de VVD sprak van 'doorschieten'.

Van Poelgeest zegt dat hij niet pleit voor het eenzijdig afkondigen van strengere normen. ''Er staat alleen dat Amsterdam gediend is bij strengere normen in EU-verband, net als andere dichtbevolkte gebieden, zoals Londen en Noord-Italië. Je krijgt dan vernieuwing, omdat milieutechnologie plotseling interessant wordt voor de markt.''

 


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina