De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

GroenLinks wethouder Marijke Vos lijkt een van de weinige verkeerswethouders in Nederland die echt werk maakt van het terugdringen van de overlast van het weg- Ún het vaarverkeer (geluid, fijn stof, ozon etc.) in een oude binnenstad. Andere wethouders reageren alleen secundair en defensief op de EU-regelgeving die de luchtkwaliteit in steden wil verbeteren. Marijke komt nu met een pro-actief strijdplan om de pat-stelling over het Amsterdamse plan voor mobiliteit en milieu te doorbreken. Elektrisch vervoer lijkt het antwoord op ontoereikende maatregelen om benzine- en dieselauto's schoner te maken. De parkeeroverlast blijft, dus fietsen en beter OV moeten ook speerpunten van Amsterdam blijven! (EvD)

Amsterdam presenteert plannen elektrisch vervoer

(AMSTERDAM 25 maart 2009) In 2040 moeten bijna alle motorvoertuigen in Amsterdam op elektriciteit rijden. Om die reden wil de hoofdstad voor 2012 tweehonderd oplaadpunten hebben.

De eerste oplaadpunten voor elektrisch vervoer moeten nog voor de zomer in de stad staan. Dit is onderdeel van het plan 'Amsterdam Elektrisch' dat wethouder Marijke Vos (milieu) woensdag bekendmaakte.

Parkeervergunning

Andere maatregelen zijn lagere parkeertarieven en speciale parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Ook moet het voor bezitters van milieuvriendelijke auto's gemakkelijker worden om een parkeervergunning te krijgen. Om het gebruik van elektrische vervoersmiddelen verder te stimuleren wil de gemeente de aanschaf van deze voertuigen bovendien financieel aantrekkelijker maken.

Toekomst veiligstellen

Ook de Amsterdamse rondvaartboten moeten de komende jaren op elektriciteit gaan varen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het eigen wagenpark uit te breiden met elektrische voertuigen. Door in te zetten op elektrisch vervoer wil Amsterdam een bijdrage leveren aan een schoner milieu. Deze vorm van transport stoot namelijk geen schadelijke stoffen uit. ''Wij willen de toekomst van Amsterdam veiligstellen'', aldus Vos.


De kritische mobilist 2009


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina