De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

'80 km voor groot deel ringweg A10'

(Het Parool, 24 februari 2007) GroenLinks-wethouder Marijke Vos van Milieu wil dat het rijk op een groot deel van de Amsterdamse ringweg A10 een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur invoert. Nu geldt die alleen op de A10 West.

Uit metingen van de GGD Amsterdam blijkt dat de maatregel op het westelijk deel van de ringweg heeft geleid tot vermindering van luchtverontreiniging door fijnstof met vijf tot zeven procent. Bij fijnstof uit diesel, de ergste vervuiler, is de afname zelfs elf procent. Ook is in de tachtigkilometerzone op de A10 West de doorstroming van het verkeer verbeterd.

Vos stelt nu dat met aanpassing van de maximumsnelheid
grote gezondheidswinst is te behalen. Een verbeterde doorstroming is bovendien volgens haar goed voor de economie.

Op welke delen van de A10 er maatregelen moeten worden getroffen, weet zij echter nog niet. Dat zou, aldus een woordvoerder, Rijkswaterstaat uit moeten zoeken.

''Deze resultaten laten zien dat er gezondheidswinst te behalen is met de tachtigkilometermaatregel,'' aldus Vos. ''Daarom willen we uitbreiding, te meer daar de doorstroming ook verbetert. Minder files en schonere lucht, dat is goed voor de economie en de gezondheid.''

De GGD meet al sinds de jaren negentig schadelijke stoffen in de lucht, zoals fijnstof en stikstofdioxide. Dat gebeurt op vaste meetplaatsen met geautomatiseerde apparatuur. Een van die meetpunten staat pal langs het tachtigkilometertraject in West.

Een jaar geleden kondigde minister Karla Peijs van Verkeer, nu net afgetreden, al aan dat onderzocht zou worden of er rond de grote steden overal tachtigkilometerzones moesten komen. De uitbreiding waarop Amsterdam nu aandringt, sluit daar op aan.


Amsterdam wil uitbreiding 80-kilometerzone

(NU-NL 23 februari 2007) Amsterdam gaat er bij het Rijk op aandringen de 80-kilometerzone op de ringweg uit te breiden.

Nu geldt alleen op het westelijke deel van de A10 een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Dit heeft geleid tot minder luchtverontreiniging en een betere doorstroming, aldus de gemeente vrijdag.

Fijnstof

De concentratie fijnstof uit diesel langs de snelweg is met 11 procent afgenomen sinds de invoering van de rijksmaatregel op 1 november 2005, blijkt uit metingen van de GGD Amsterdam. Vooral dieselroet veroorzaakt ongezonde lucht. "Minder files en schonere lucht, dat is goed voor de economie Ún de gezondheid", aldus milieuwethouder Marijke Vos.

Rotonde

Het Rijk voerde de 80-kilometerzones in op vier trajecten bij de grote steden waar problemen zijn met de luchtkwaliteit. Amsterdam liet eerder al weten voorstander te zijn van een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op de hele ringweg, 'de grootste rotonde van de hoofdstad'. De gemeente gaat nu onderzoeken welke andere delen van de A10 als eerste in aanmerking kunnen komen voor de maatregel.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina