De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

NIEUWE PUBLIEKSCAMPAGNE ANWB TEGEN BENZINE-ACCIJNS

(De Kritische Mobilist 28 juli 2005) Op 26 juli kwam de ANWB weer eens krachtig uit de hoek: weg met het "kwartje van Kok" in de accijns en ook die andere belastingen op de auto, nu de benzineprijs alsmaar blijft stijgen. Hoofddirecteur Van Woerkom, inmiddels bijna net zo populistisch als zijn voorganger Paul Nouwen, heeft het hoogste woord op TV. Herleven de tijden van de grote publiekscampagne "Rekeningrijden? NEEN! ", juist nadat de ANWB ťn meneer Nouwen zich leken te bekeren tot de kilometerheffing inclusief variabilisatie om de files in de spits tegen te gaan ?

Op 27 juli veel artikelen hierover in dagblad Trouw (zie hieronder drie van de belangrijkste stukken die samen meer dan een krantepagina vulden op de pagina's 2 en 3). Anders dan in De Telegraaf niet veel steun van deze krant voor ANWB en zijn politieke vrienden VVD en LPF: "De ANWB hoeft niet te rekenen op steun uit de Tweede Kamer voor het voorstel aan minister Zalm (financiŽn) om de belasting op brandstof tijdelijk te verlagen. Alleen de VVD en LPF voelen hiervoor. De andere partijen vegen het plan hard van tafel."

CDA: De ANWB schrijft in de brief aan Zalm dat de prijsverschillen met bijvoorbeeld Duitsland heel erg in het oog springen. Van Hijum wijst erop dat dit alleen opgaat voor de kale prijs die de oliemaatschappijen in rekening brengen. De accijnzen van de twee landen zijn hetzelfde en het verschil in btw verdwijnt omdat Duitsland zich aanpast aan het Europese niveau.

PvdA: “Zo'n wiebeltaks (voorstel van VVD) heeft de suggestie dat de prijzen voor brandstof in de toekomst weer dalen. Dat is een totale miskenning van de realiteit; dan draai je de mensen een rad voor de ogen. Ruwe olie wordt schaarser en de vraag daarnaar neemt toe. Afgezien van een incidentele dip moeten we rekening houden met een structurele stijging van de prijzen."

Conclusie van Trouw: die prijsstijgingen zijn onvermijdelijk en de automobilist kan beter maar wennen aan die hoge benzineprijs. (EvD)

PvdA en CDA verwerpen lagere accijns

(Trouw 27 juli 2005) Bijna 100.000 automobilisten hebben al hun proteststem uitgebracht op internet tegen de hoge brandstofprijzen en de ANWB heeft het kabinet aangeschreven. Maar een verlaging lijkt er niet in te zitten, noch via de overheid noch door dalende olieprijzen. De ANWB hoeft niet te rekenen op steun uit de Tweede Kamer voor het voorstel aan minister Zalm (financiŽn) om de belasting op brandstof tijdelijk te verlagen. Alleen de VVD en LPF voelen hiervoor. De andere partijen vegen het plan hard van tafel.


“Ach, van de ANWB begrijp ik het pleidooi voor een belastingverlaging nog wel een beetje", verzucht Diederik Samson, milieuwoordvoerder van de PvdA-kamerfractie. “Die komt op voor de belangen van de automobilist. Maar VVD-kamerlid Hofstra moet toch beter weten." Samson doelt op de 'wiebeltaks' die de liberaal wil invoeren. Nu de prijs van een liter euro ongelood boven de 1,40 euro is gekomen, wil hij het beruchte 'kwartje van Kok' (11 eurocent) tijdelijk aan de pomp teruggeven door de accijns te verlagen. “Het is populistisch, onverstandig en kortzichtig", zegt Samson. “Zo'n wiebeltaks heeft de suggestie dat de prijzen voor brandstof in de toekomst weer dalen. Dat is een totale miskenning van de realiteit; dan draai je de mensen een rad voor de ogen. Ruwe olie wordt schaarser en de vraag daarnaar neemt toe. Afgezien van een incidentele dip moeten we rekening houden met een structurele stijging van de prijzen."

Ook CDA-kamerlid Eddy van Hijum voelt niets voor de voorstellen van de ANWB en Hofstra. Hij begrijpt de ergernis over de hoge prijzen, maar dat is niet het gevolg van overheidsoptreden. De wiebeltaks van Hofstra noemt hij 'erg gemakkelijk'. “Dat kwartje hebben we twee jaar geleden al teruggegeven; niet aan de pomp maar in de vorm van extra spitsstroken. Het probleem met Hofstra is dat hij al twee keer het kwartje van Kok wilde teruggeven, maar ik heb in de Tweede Kamer nooit een voorstel zien voorbijkomen." De ANWB schrijft in de brief aan Zalm dat de prijsverschillen met bijvoorbeeld Duitsland heel erg in het oog springen. Van Hijum wijst erop dat dit alleen opgaat voor de kale prijs die de oliemaatschappijen in rekening brengen. De accijnzen van de twee landen zijn hetzelfde en het verschil in btw verdwijnt omdat Duitsland zich aanpast aan het Europese niveau. “Het is een feit dat we in Nederland al twee jaar de accijns op benzine ongemoeid hebben gelaten. Het lijkt me verstandiger dat we als overheid het zoeken naar alternatieven om onze afhankelijkheid van olie te verkleinen, veel hoger op de politieke agenda zetten."

Groenlinks en de PvdA vinden bovendien het verlagen van de accijns op diesel om milieuredenen een onzalig idee. “We kampen al met vervuiling in de vorm van fijn stof die vooral afkomstig is van diesel", zegt Samson. “We hebben dan eerder de neiging om met maatregelen het dieselgebruik te verlagen." Minister Zalm is op vakantie en reageert over enkele weken op de ANWB-brief.


Automobilist kan maar beter wennen aan hoge benzineprijs

(Trouw 27 juli 2005) Het gemor over de dure benzine zwelt aan. Maar de'automobilist moet zich. erop voorbereiden. dat de prijzen aan de pomp relatief hoog blijven.

Niets duidt erop dat de grote olieverbruikers, de Verenigde Staten en China, een stapje terug doen nu de prijzen voor ruwe olie zo hoog zijn. In Europa mag het dan slecht gaan, hun economieŽn groeien - die van China, met 9,5 procent in het jongste kwartaal, zelfs razendsnel. Hun dorst naar het 'zwarte goud' is niet zomaar te lessen. Allen de VS al consumeren een kwart van 's werelds olie.
Toch klinkt er onder Amerikanen inmiddels ook wat gemopper. Zo ligt het nieuwe energiebeleid van president Bush onder vuur van het Congres. De parlementariŽrs verwijten hem dat hij te weinig doet om de Amerikaanse afhankelijkheid van dure buitenlandse olie terug te dringen. De VS importeren nu 58 procent van de olie die ze nodig hebben en zonder ingrijpen zal dat tegen 2025 gegroeid zijn tot 68 procent, berekenden deskundigen voor de Washington Post.

Met zo'n sterke vraag naar olie op de wereldmarkt, zit een flinke prijsverlaging er niet in. Zeker niet naar het niveau van begin 2002 toen een vat ruwe olie rond de 20 dollar opbracht en de olie-exporterende Ianden van de Opec eindeloos vergaderden hoe de prijs op te krikken. Iran, het op een na grootste Opec-lid, liet gisteren nog weten 'geen enkele noodzaak' te zien om de olieproductie op te voeren waardoor de prijs misschien gaat dalen.
De wereld kan er maar beter aan wennen dat de komende twee, drie jaar tussen de 40 en 50 dollar per vat zal moeten worden neergeteld, zei Irans olieminister Zanganeh. Dat is ook de prijs die andere experts noemen voor de middellange ter-mijn. Ze kijken naar de cijfers van het Internationaal Energie-Agentschap (IEA), die voorspelt dat de olieconsumptie dit jaar stijgt met 1,9 procent en volgend jaar met 2,1 procent. De opwaardering van de Chinese munt, waardoor olie voor Chinezen goedkoper wordt, zou de vraag zelfs meer kunnen aanzwengelen.

Voor deze olieslurpende reuzen betaalt de kleine consument aan de pomp nu het gelag. En ook oliemaatschappijen als Shell en Exxon Mobil profiteren. BP, Europa's grootste, verdiende dankzij de dure olie een record van bijna vijf miljard dollar in het tweede kwartaal. Daar zit ook voor de consument een goede kant aan, want de maatschappijen kunnen weer meer geld steken in het aanboren van nieuwe bronnen en de opbouw van reserves. Ook betere benutting, alternatieven en energiebesparing komen weer in de aandacht. En dat kan weer leiden tot lagere prijzen.

NEDERLANDER DENKT DE AUTO VAKER TE LATEN STAAN

(Trouw 27 juli 2005) De staat verdient flink als de automobilist de tank volgooit. In de opbrengst van de benzineverkoop heeft de staat het grootste aandeel.

De kale prijs, zonder accijns en btw, bedraagt niet meer dan zo'n 35 procent van het totaal. Daar bovenop komt een vast bedrag aan accijns en heffingen, en 19 procent btw.

De gemiddelde automobilist koopt niet onmiddellijk een treinabonnement, mochten de benzineprijzen nog verder doorstijgen. Maar net iets minder dan de helft denkt uit kostenoverwegingen toch de auto wat vaker te laten staan als de prijs van een liter benzine de 2,50 euro haalt. Bij de huidige prijs, zo rond de 1,40 euro, denkt nog altijd 21 procent dat te doen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Tussen denken en doen bestaat nog altijd een verschil, zo denken althans de experts. De hoge prijzen aan de pomp maken de mensen veel bewuster van de autokosten, maar uit studies komt naar voren dat het op langere termijn weinig effect heeft op hun gedrag.

Men went er snel aan", zegt drs. Koen Vervoort, vervoerseconoom bij het bureau Ecorys, dat onder meer voor de overheid onderzoek deed naar de invloed van brandstofprijzen op de economie. Onderzoeker drs. Jan-Anne Annema van het Milieu- en Natuurplanbureau denkt ook dat de effecten klein zijn. Op korte termijn is de prijselasticiteit 0,15, zo stelt ze, hetgeen betekent dat voor elk procent dat de benzineprijs omhoog gaat, het verbruik van brandstof met 0,15 procent afneemt. Uit de De Hond-peiling blijkt dat veertig procent van de automobilisten evenveel blijft rijden als nu, al stijgt de prijs door tot 2,50 euro. Overigens betaalt een op de tien automobilisten de brandstof niet zelf. Onder de VVD-stemmers is dat zelfs een op de vijf.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina