De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

'Stel besluit A6-A9 uit'

(Het Parool, 26 juni 2006) De besluitvorming over de A6-A9 bij het Naardermeer moet worden uitgesteld. Dat bepleit de werkgeversorganisatie VNO-NCW West. Directeur Bert Mooren spreekt van een 'time-out van uiterlijk twee maanden'.

Mooren wil in die tijd met Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat overleggen over de aanleg van een langere tunnelbuis, die het Naardermeer zou ontzien.

Eind deze week buigt het kabinet zich over de zaak. Mooren spreekt van 'een emotionele hype' rond de aanleg van de verbinding tussen de A6 en de A9.

Mooren: ''Tot anderhalf of twee maanden geleden hebben Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en wij in een rustige, zakelijke setting met elkaar gesproken over optimalisering van een ondertunnelde snelweg. Die gesprekken zijn afgebroken toen de emoties ons als kogels om de oren vlogen,'' zegt Mooren.

Hij doelt op de de campagne van Natuurmonumenten samen met een aantal belangrijke Nederlanders, waarin volgens hem wordt gedaan 'als zou het Naardermeer worden verkwanseld'.

Een langere tunnel, van negen in plaats van zeven kilometer, met daardoor een tunnelmond buiten het natuurgebied Naardermeer, ziet Mooren als een serieuze oplossing die in de komende gesprekken verder moet worden uitgewerkt. Donderdag werd al bekend dat minister Karla Peijs van Verkeer daar opnieuw naar laat kijken.

Mooren ziet niets in het andere alternatief waarvoor het kabinet kan kiezen, dat van een verbreding in combinatie met verdieping en gedeeltelijke overkapping van de bestaande route, de A9 (Gaasperdammerweg) door Amsterdam-Zuidoost. Lapwerk, noemt Mooren dat. ''Bovendien: mag er geen snelweg komen langs het Naardermeer, maar wel een bredere weg langs de 25.000 omwonenden van Zuidoost. Dat is k een milieuzaak.''

''Wij pleiten voor een totaalpakket, met behalve de A6-A9 onder meer een stevige openbaarvervoerverbinding over het IJmeer, groen-blauwe milieuvoorzieningen en een aquaduct bij Muiden voor de ontsluiting van de woningbouwlocatie Bloemendalerpolder.''

Natuurmonumenten zegt in een reactie dat het liever het besluit van het kabinet afwacht.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina