De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Op weg naar het "robuuste vervoerssysteem" van verkeersminister Eurlings sneuvelden waarschijnlijk defititief de plannen voor twee tunnels in het snelwegnet. De tunnel vlakbij het Naardermeer bedacht om A6 en A9 te verbinden, lijkt vooral slecht voor het milieu uit te pakken. De tunnel voor de A4 om open landschap te sparen in de overvolle agglomeratie Rotterdam - Delft leek daarentegen zo gek nog niet. Al was het oude plan van de Schiedams ex-wethouder Zijdeveld voor een sneltram in plaats van een nieuwe snelweg nog heel wat beter dan een ondertunnelde snelweg.... (EvD)

Tunnel onder Naardermeer lijkt definitief van de baan


Nieuw onderzoek wijst uit dat er daardoor zeker twee jaar extra vertraging optreedt. We moeten op de ingezette weg doorgaan, concludeerde verkeersminister Camiel Eurlings maandag.

Tweede Kamerlid Ger Koopmans, een partijgenoot van Eurlings, dwong onlangs het onderzoek af naar een plan van Strukton en TBI Infra voor een tunnelvariant onder het meer als oplossing voor de files tussen Amsterdam en Almere.

Het vorige kabinet schrapte nog omstreden plannen voor een tunnel bij het meer, het oudste natuurmonument van Nederland. De keuze viel op wegverbreding op de drukke verbinding tussen Amsterdam en Almere. Het gaat om de A1, A9, A10 en A6.

Maatregelen

Maandag werd bekend dat Eurlings het met de provincie Noord-Holland en omliggende gemeenten eens is geworden over aanvullende maatregelen.

Het gaat om extra hoge geluidswallen, gevelisolatie bij een aantal woningen langs de A10-Oost, fietsbruggen langs de A9 en de uitbreiding van een aquaduct over de A1 tot een volwaardig ecoduct.

Het aantal woningen met geluidsoverlast neemt daardoor met meer dan de helft af vergeleken met nu, onderstreepte Eurlings.

Randstad Urgent

De overeenkomst werd in Rotterdam ondertekend op een conferentie met bestuurders, die samenwerken onder de paraplu van het programma Randstad Urgent.

Eurlings als co÷rdinerend minister prees daar de vernieuwende aanpak van Randstad Urgent die hij vorig jaar inzette.

Randstad Urgent bevat 35 (weg)projecten die ertoe moeten leiden dat de Randstad een internationaal economisch aantrekkelijke topregio blijft.

Tempo

Eurlings zei dat er tempo zit in de projecten. Alle voorgenomen besluiten zijn het afgelopen jaar genomen, maar een aantal bepaald niet zonder slag of stoot. Randstad Urgent werkt dus volgens hem als stok achter de deur.

Eurlings waarschuwde dat de druk op bestuurders om te presteren zal worden verhoogd. Als over een jaar blijkt dat projecten niet op tijd klaar zijn, worden deze gedegradeerd tot "minder urgente, categorie-B-projecten''.

Het programma is 'ververst'. Daaronder de plannen voor kustversterking die vanwege behaald resultaat zonder Randstad Urgent verder kan. Een van de nieuwe projecten is de ontwikkeling van de dubbelstad Almere-Amsterdam.

Tunnel maakt A4 miljoenen duurder

Een tunnel voor de A4 Midden-Delfland kost de overheid 150 tot 500 miljoen euro extra in vergelijking met de varianten die nu op tafel liggen. Bovendien zorgt een tunnel voor een vertraging van minstens twee jaar.

Dat heeft verkeersminister Camiel Eurlings maandag gezegd op basis van een korte verkenning (,scan') naar een tunnel met daarbovenop een vaart voor het tracÚ.

Door de extra investering en vertraging heeft de bewindsman geen trek in deze oplossing. "Deze kant moeten we niet op."

Dit weekeinde stelde de ChristenUnie dat Eurlings serieus naar de tunnelvariant moet kijken. Volgens de coalitiepartij heeft de minister deze optie geen eerlijke beoordeling gegeven. Eurlings sprak maandag van een "serieuze scan".

Vertragingstunnel

Over de aanleg van de 'verlengde A4' wordt al decennia gesteggeld. Eurlings benadrukt keer op keer dat hij wil afrekenen met die vertraging. De vaarttunnel van de Christenunie betitelde hij maandag als een vertragingstunnel. Het kabinet zal volgend jaar een besluit nemen, herhaalde Eurlings.

Twee jaar geleden leek de aanleg van de weg in kannen en kruiken. Allerlei partijen, waaronder gemeenten en milieuorganisaties, sloten een overeenkomst. Dit convenant voorzag in een verdiepte ligging van de weg, en landschapsontwikkeling.

Rekenfout

Een rekenfout van Rijkswaterstaat maakte daarna extra onderzoek nodig. Daarbij zou ook opnieuw worden gekeken naar een alternatief, de verbreding van de parallel lopende A13 tussen Den Haag en Rotterdam.

In de Tweede Kamer bleken CDA en VVD dit weekeinde geen vertraging voor de A4 Midden-Delfland te accepteren. De PvdA staat na de informatie van Eurlings ook op dat standpunt. "Dat gaan we dus niet doen", zei Kamerlid Lia Roefs over het voorstel van ChristenUnie-collega Ernst Cramer.

Die houdt echter vol dat zijn plan alleen maar voordelen biedt en binnen het tijdschema blijft. "Het rapport van Eurlings zou ik graag eerst zien", was zijn reactie.


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina