De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Na jaren discussie met bewoners-, milieu- en natuurgroepen was eindelijk een compromis bereikt over de autoroutes tussen Almere en Schiphol. VVD en CDA gooien nu de knuppel weer in het hoenderhok: toch een autotunnel vlak langs ons oudste beschermde natuurgebied, het Naardermeer? Een MER-commissie die verwijst naar de gevolgen van de kilometerheffing (zou toch MINDER extra wegen moeten opleveren, denk je dan...) en de druk van private onderneming Strukton op politici zijn de triggers om die tunnel weer op de agenda te krijgen. En na twee bestuurlijke besluiten op basis van brede maatschappelijke discussies TEGEN de tunnel maakt CDA-minister Eurlings weer een zigzag-bocht voor weer een nieuw duur onderzoek of die tunnel toch niet moet/kan. (EvD)

'Toch onderzoek naar tunnel bij Naardermeer'

Het CDA wil dat het kabinet toch nog eens onderzoekt of via een tunnel bij het Naardermeer een weg kan worden aangelegd tussen de bestaande snelwegen A6 en A9.

Tweede Kamerlid Ger Koopmans vindt dat een voorstel voor de tunnel van het bedrijf Strukton opnieuw bekeken moet worden. Ook de VVD wil weten wat het kabinet daarvan vindt.

Het kabinet besloot in 2006 van de tunnel af te zien en koos vorig jaar voor verbreding van wegen tussen Amsterdam en Almere. Het CDA steunde dat om vertraging te voorkomen.

Vorige week oordeelde de commissie die milieueffecten van plannen beoordeelt (MER commissie) echter dat het kabinet haar huiswerk moet overdoen. De commissie wil extra studie naar de gevolgen van kilometerheffing. Dus is onderzoek mogelijk zonder tijdverlies, stelt het CDA.

Eurlings wil onderzoek naar tunnel Naardermeer

Verkeersminister Camiel Eurlings laat een alternatief plan voor een tunnel bij het Naardermeer onderzoeken. Dit liet hij dinsdag weten.

Het vorige kabinet schrapte nog plannen voor een ondertunnelde snelweg langs het meer, ook onder druk van een lobby van Natuurmonumenten. Het Naardermeer is het oudste bezit van de organisatie.

De keuze van het kabinet viel op wegverbreding op de drukke verbinding tussen Amsterdam en Almere. De Tweede Kamer steunde dat.

Verplicht

CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans wil nu dat een tunnelvariant van Strukton en TBI Infra onderzocht wordt. Volgens Eurlings gebeurt dat al. Volgens de wet is hij dat verplicht. "Maar ik heb geen enkele aanleiding te denken dat dit plan zo'n ei van Columbus is dat er een andere Kamermeerderheid zal ontstaan."

De VVD wil ook een onderzoek, maar er mag geen vertraging in de wegenaanleg optreden. Volgens coalitiepartij PvdA leidt dat onderzoek alleen maar tot vertraging. Eurlings zei dat hij alles op alles zet om dat te voorkomen.

Effecten

Volgens Koopmans (CDA) is er voldoende tijd voor het onderzoek. Het kabinet moet van de commissie van deskundigen die milieueffecten van plannen onderzoekt (MER-commissie) toch nog de effecten van kilometerheffing bestuderen. De CDA-bewindsman wees de commissie enigszins terecht door te zeggen dat de plannen voor wegbeprijzing niet uitgewerkt zijn.

Achterhoedegevecht

GroenLinks reageert verbolgen op het onderzoek. De minister opent "een achterhoedegevecht waarmee niets en niemand iets te winnen heeft, behalve één bouwbedrijf". De fractie ziet niets in een tunnel, maar is ook tegen de voorgenomen wegverbreding en pleit, als vanouds, voor beter openbaar vervoer.

Verladersorganisatie EVO vindt dat het kabinet er vanwege de economische schade alles aan moet doen om de wegverbreding tussen Amsterdam en Almere zo snel mogelijk uit te voeren.

Natuurmonumenten

Volgens Natuurmonumenten moet het kabinet niet terugkomen op een eerder genomen besluit. "Niet doen, doorgaan op de ingeslagen weg, dat hoort bij ordentelijk bestuur", vindt directeur Jan Jaap de Graeff. Hij wijst erop dat de discussie over het Naardermeer nu voor de derde keer in vijf jaar oplaait. "In 2003 en 2006 gebeurde hetzelfde. Het besluit is genomen en je moet dezelfde discussie niet opnieuw willen voeren."


De kritische mobilist 2008


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina