De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Op 20 augustus schreef ik het volgende:

"Balkenende-3 positioneert zich graag als missionair, niet als demissionair kabinet. Gelukkig gaat dit niet zo ver dat deze regering-van-een-half jaar nog snel de A6-A9 onder of door het Naardermeer erdoor drukt (zie onderstaand bericht d.d. 20 augustus). Ook de minder omstreden onderdelen van de weg worden uitgesteld. Er blijft hoop voor het brede verzet tegen de A6-A9 tussen Almere en Schiphol. Zeker na het vernietigende oordeel van het CPB over de effecten van de Naardermeer-tunnel in de A6-A9, die gering lijken voor het oplossen van fileproblemen vergeleken tot veel goedkopere aanpassingen aan de A1 (Teletekst 21 augustus)."

Op 25 augustus ziet Balkenende zich ook wat betreft de A6-A9 toch als miassionair en wil hij een van de drie scenario's doordrukken ondanks argumenten van de CDP dat deze scenario's duur en ineffectief zijn t.o.v. aanpassingen van de A1. Jammer als dit waar blijkt. (EvD)

Besluit over A6-A9 niet doorgeschoven

(NU-NL 25 augustus 2006) Dit kabinet schuift een besluit over de aanleg van de omstreden snelweg A6-A9 bij het Naardermeer misschien toch niet door. De wekelijkse ministerraad besloot vrijdag tot verder onderzoek van drie varianten voor een oplossing van de fileproblemen tussen Almere en Amsterdam.

Vorige maand hintte minister Karla Peijs (Verkeer) erop dat Balkenende-3 geen besluit zou nemen over de verbinding. Zij heeft nader onderzoek voorgesteld waarmee het kabinet instemde. "Op basis hiervan kan de besluitvorming worden voortgezet", meldde de Rijksvoorlichtingsdienst. Misschien kan deze kabinetsperiode nog een besluit vallen, aldus ingewijden.

Kabinet beslist niet over A6-A9

(NU-NL 20 augustus 2006) Dit kabinet neemt definitief geen besluit over de aanleg van de omstreden snelweg de A6-A9 bij het Naardermeer. Verkeersminister Karla Peijs hintte hier ruim een maand geleden al op. Het volgende kabinet is daarmee aan zet.

In een brief aan de Tweede Kamer die volgens Haagse bronnen naar verwachting deze maand nog op de bus gaat, bevestigt zij dat deze kabinetsperiode geen beslissing meer valt.

Voor de verbinding A6-A9, nodig om de fileproblemen tussen Almere en Schiphol aan te pakken, bestaan twee varianten. Het gaat om de verbreding van de bestaande A9 (Gaasperdammerweg) door de Bijlmer dan wel de aanleg van een ondertunnelde snelweg bij het Naardermeer.

CDA-minister Peijs liet half juli doorschemeren een voorkeur voor de eerste mogelijkheid te hebben, terwijl ze lange tijd als voorstander werd gezien van een nieuwe weg bij het Naardermeer.

Natuurmonumenten

"Een onbesliste wedstrijd met redelijke vooruitzichten", concludeerde zondag directeur Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten op het definitief doorschuiven van de beslissing. Deze organisatie, eigenaar van het Naardermeer, is fel tegen een nieuwe weg daar. De Graeff ziet de toekomst nu iets positiever in.

Gezien Peijs' zekere voorkeur had Natuurmonumenten volgens hem al "lichte hoop" dat dit kabinet knopen zou doorhakken. "Ofschoon het een beetje speculeren is, loopt het nu met een mogelijk CDA-PvdA-kabinet na 22 november wellicht goed af." De PvdA bekende zich al eerder als tegenstander van de A6-A9. "Met de VVD weet je het maar nooit", aldus De Graeff.

CPB:files aanpakken door bredere A1

(NOS-teletekst 21 augustus 2006) De fileproblemen tussen Amsterdam en Almere/'t Gooi kunnen vrij snel, binnen vier jaar, worden aangepakt door een verbreding van de A1 en een aantal aansluitende wegen. Dat kost tussen 1 en 1,5 miljard euro, zegt het Centraal Planbureau (CPB).

Een nieuwe ondertunnelde snelweg langs het Naardermeer is geen oplossing, stelt het CPB. Ook een verbreding van de A9 zal het fileprobleem niet minder maken. Bovendien kosten deze oplossingen 1,5 tot 2,5 miljard euro extra.

Het kabinet zal geen besluit meer nemen over dit onderwerp. Dat wordt aan een nieuwe regering overgelaten.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina