De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Het is spannend omtrent de A6-A9 en daarmee de toekomst van natuurgebied nr 1 in Nederland, het Naardermeer. PvdA nu duidelijk tegen aantasting van natuurgebied terwijl de voorstanders becijferen dat de ondertunnelde snelweg veel goedkoper kan dan eerst gedacht. (EvD)

PvdA tegen snelweg langs Naardermeer

(AD 7 juni 2006) De PvdA is tegen een nieuwe, ondertunnelde snelweg langs het Naardermeer die de snelwegen A6 en A9 met elkaar verbindt.

Volgens het Tweede Kamerlid Co Verdaas is de verbinding helemaal niet nodig om het fileprobleem tussen Amsterdam en Almere op te lossen. Hij denkt dat de verkeersproblemen ook kunnen worden verholpen door verbreding van de bestaande wegen tussen de twee steden. Op die manier groeien Amsterdam en Almere bovendien meer naar elkaar toe.
,,Het is niet nodig om het Naardermeer in gevaar te brengen, dus niet doen'', aldus Verdaas woensdag.Het kabinet besluit eind deze maand hoe het fileleed in de regio moet worden aangepakt. Er liggen twee tracÚvarianten op tafel, de verbreding van de bestaande verbindingen A1 en A9 (Gaasperdammerweg) en de nieuwe snelweg dichtbij het Naardermeer, 's lands oudste natuurgebied en eigendom van Natuurmonumenten.

CDA en LPF
In de Tweede Kamer weigeren CDA en LPF vooruit te lopen op dat besluit en net als de PvdA ,,voor te sorteren'', zoals hun woordvoerders het noemen. Onduidelijk is daardoor hoe groot het politieke draagvlak voor een of andere keuze van het kabinet is.
Het Platform tegen A6-A9 reageert opgetogen op de opstelling van de PvdA. Deze tegenstanders verdenken minister Karla Peijs (Verkeer) ervan dat zij een voorkeur heeft voor de nieuwe snelweg en net zo lang onderzoek laat doen naar kosten en baten totdat zij die uitkomst eruit krijgt.

Slimmer bouwen
De Volkskrant meldde woensdagavond op zijn website dat de omstreden variant 3,5 miljard euro, 1 miljard goedkoper dan eerder begroot, kan worden aangelegd. De meevaller zou het gevolg zijn van 'slimmer' bouwen van de tunnel, goedkopere grond en lagere rentelasten.
Een woordvoerster van minister Peijs zei in een reactie dat beide tracÚvarianten worden doorberekend of zij goedkoper kunnen worden aangelegd. ,,SubstantiŰle besparingen zijn mogelijk, bij beide alternatieven. Of het wenselijk is, is een andere vraag.''

Tunnel langs Naardermeer goedkoper

(Volkskrant 9 juni 2006) De ondergrondse snelweg langs het Naardermeer, de ‘A6-A9’, kan voor 3,5 miljard euro worden aangelegd. Dat is ongeveer een miljard goedkoper dan eerder begroot.

Door de besparing is een omslagpunt bereikt, menen Haagse bronnen. Voor het eerst pakt de tunnel positief uit voor de Nederlandse economie. De baten (minder files tussen Almere en Amsterdam) zijn nu hoger dan de kosten.

De meevaller ontstaat doordat de tunnel slimmer kan worden gebouwd. Ook de benodigde grondaankoop blijkt goedkoper. Tot slot wordt uitgegaan van lagere rente.

Lokale bestuurders, Vereniging Natuurmonumenten en bewonersgroepen zijn tegen de tunnel. Ze vrezen dat de natuur wordt aangetast. Bovendien achten ze een nieuwe weg niet nodig. Rekeningrijden, plaatselijke wegverbreding en uitbreiding van het openbaar vervoer zouden de files evenzeer terugdringen. De PvdA sprak zich gisteren voor het eerst onomwonden uit tegen de aanleg van de tunnel.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat begeeft zich vandaag in Muiden in het hol van de leeuw. Ze zal daar een presentatie houden over de tunnel en het tweede alternatief: het verbreden en overkappen van de Gaasperdammerweg/A9 door de Amsterdamse Bijlmermeer. Ook deze variant blijkt goedkoper, namelijk drie miljard euro. De reistijdwinst is echter minder dan bij de tunnel.

Bewonersgroepen hebben actie aangekondigd. Het ‘Platform tegen A6/A9’ voelt zich genegeerd door de minister. ‘We zijn bij geen enkel overleg betrokken geweest’, zegt woordvoerder Van ’t Hek.

Officieel heeft Peijs nog geen standpunt ingenomen. Ingewijden bevestigen dat zij voorstander is van een tunnel. Het kabinet hakt aan het eind van deze maand de knoop door. Met het bespaarde miljard euro wil Peijs de overlast aan de Gaasperdammerweg verminderen, melden bronnen. ‘Peijs koopt nu steun’, schampert Van ’t Hek.

Vereniging Natuurmonumenten verbaast zich over de nieuwste cijfers. ‘Ik zie een stroomversnelling in de presentatie van gegevens’, zegt directeur De Graeff. ‘Is dit nog wel zorgvuldig?’ Volgens Bert Mooren van VNO-NCW West is de tunnel ‘dichterbij gekomen’.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina