De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Naast Trouw komt ook Vrij Nederland met haarscherpe analyses van het pro-beton en pro-asfalt beleid van het huidige kabinet Balkenende-2. Een kabinet dat enerzijds uitblinkt in super zuinigheid, maar van de andere kant vele miljarden dreigt weg te gooien aan tevoren als nutteloos te beschouwen beton van nieuwe snelwegen en dat en passant de laatste stilteplekjes van de Randstad achteloos weggooit. (EvD)

KOMT ER EEN SNELWEG?

(VN 22 april 2006) Natuurgebied het Naardermeer wordt weer eens bedreigd. Deze keer door asfalt. En dat terwijl er slimmere manieren zijn om in de toekomst snel van Schiphol naar Almere te komen.

 

Een rechts kabinet dat met de verkiezingen op komst daadkracht wil uitstralen, zal het fileprobleem moeten aanpakken. Op 19 april komen vijf ministers bij elkaar om van gedachten te wisselen over hoe de as Schiphol-Amsterdam-Almere bereikbaar te houden. Het autoverkeer zal daar naar verwachting tot 2020 met vijftig procent toenemen. Als we niet oppassen, verliest Nederland er straks elk etmaal ruim 200.000 uur in de file. Niet best voor de economie en het humeur van het volk. Het is goed mogelijk dat minister Peijs en haar collega's een stapje zullen zetten in de richting van de aanleg van de A6-A9. Deze nieuwe snelweg tussen Amsterdam-Zuidoost en Muiderberg doorsnijdt of ondergraaft, als voor een tunnelvariant wordt gekozen, de Gein- en Vechtstreek en natuurgebied het Naardermeer.

L'histoire se repéte: honderd jaar geleden voerde oprichter van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse actie tegen de plannen van het Naardermeer een vuilstortplaats te maken. Het zijn niet alleen vijanden van de heilige koe die de aanleg van de A6-A9 dwaasheid vinden. Het protest zwelt aan tegen deze aanslag op een van de laatste postzegels natuur in Nederland. Bekende Nederlanders van Jort Kelder tot Wim de Bie voeren vanuit een woonboot in het Naardermeer actie. Ook het CPB ziet er weinig in. Olctober vorig jaar liet het al weten de plannen, kosten 4,5 miljard euro, te duur en te weinig effectief voor de bestrijding van het fileleed te vinden. Dat belette het kabinet en Rijkswaterstaat niet vrolijk verder te tekenen en rekenen. In januari zag een 'alternatieven- en varianten-nota' het licht.

Drie mogelijkheden beoordeelt Rijkswaterstaat daarin op zijn plussen en minnen. Allereerst de gewraakte 'Verbindingsvariant', de aanleg van de A6-A9. Het alternatief is de stroomlijnvariant, waarin bestaande snelwegen worden verbreed, de Al tussen Diemen en Muiderberg tot twaalf rijstroken. En na een tumultueuze inspraakronde is de nul-plus-variant toegevoegd: geen nieuw asfalt maar de invoering van een variabele kilometerheffing. De conclusie van Rijkswaterstaat: de bijdrage van deA6-A9 aan het faciliteren van de groei van de mobiliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid is het grootst.

Na de publicatie van deze nota kwam er een storm van protest. Het actiecomite 'Tegen A6-A9' schrijft in een persbericht: 'RWS verdonkeremaant alternatieven en varianten in zijn poging A6-A9 op de kaart te zetten.' Het comite wijst op een paar manco's in de nota. Rijkswaterstaat becijfert dat de A6-A9 zal leiden tot een toename van 2,4 miljoen autokilometers per etmaal. De invoering van een variabele kilometerprijs dringt het autoverkeer juist met bijna vier miljoen kilometer per dag terug. Het verschil in CO2-uitstoot die dit tot gevolg heeft, is niet meegenomen in de kosten-batenanalyse. Gevraagd naar de reden van deze omissie zegt Max de Groot, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Holland dat hij 'weinig behoefte heeft via de media over details te kissebissen, maar hierover met de partijen om de tafel wil zitten'. Niet mals is ook de kritiek van de Commissie voor de milieueffectenrapportage. 'Essentiële informatie' over de effecten van de A6-A9 op 'natuurwaarden en de waterhuishouding in het Naardermeer' ontbreekt.

Ook het CPB kraakt kritische noten: er is een slimmer plan voor lokale spitsheffing te bedenken, en die variant is 'ten onrechte buiten beschouwing gebleven'. Om te tonen dat het juist openstaat voor alle ideeen vanuit 'de samenleving' schreef Rijkswaterstaat een competitie uit voor de uitwerking van een van de varianten. Een onafhankelijke jury met oud-PvdA-kamerlid Rob van Gijzel als voorzitter wees 12 april de winnaar aan: wegenbouwer Heijmans met 'Vlucht naar voren'. In dit plan wordt de Al bij Muiden naar het noorden verlegd; onder het IJmeer door komt een stadsautoweg die Almere met Amsterdam verbindt, en de A9 bij Gaasperdam wordt samen met een metrobuis onder de grond geleid. Geen A6-A9! Die zit evenmin in de plannen die de tweede en derde prijs kregen.

Deze competitie is het zoveelste signaal dat niemand de A6-A9 echt ziet zitten, ook het Nederlandse bedrijfsleven niet. Van de twintig ingediende plannen zijn er slechts zes, niet bekroonde, voorstellen om deze weg aan te leggen, op palen of in een tunnel. De rest kiest voor ander nieuw asfalt. Of we daar blij mee moeten zijn en waarom geen van de inzenders in rekeningrijden en flinke investeringen in het openbaar vervoer gelooft, is een andere vraag. Onlangs lanceerden de Nederlandse Spoorwegen 'NoordLink', een plan waarin een snelle, rechtstreekse spoorverbinding tussen Amsterdam en Almere is opgenomen, capaciteit 16.000 reizigers per uur in elke richting, ongeveer wat een dubbele achtbaanssnelweg kan verwerken. Een alternatief voor de door het kabinet afgeschoten Zuiderzeelijn en in een moeite door een voorstel dat de A6-A9 overbodig kan maken, vinden de Nederlandse Spoorwegen. De bewindslieden kunnen zich deze week dus buigen over een weelde aan alternatieve plannen. Een kabinet dat zegt naar signalen uit de samenleving te luisteren, zal het zwaar vallen voor de A6-A9 te kiezen.


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina