De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

'A6/A9 is slecht idee'

(Het Parool 10 februari 2006) De aanleg van een nieuwe snelweg A6/A9 tussen Amsterdam en Almere is een slecht idee. Volgens het CPB is een combinatie van nieuw asfalt en regionale kilometerheffing 'de meest doelmatige strategie' om verkeersproblemen te voorkomen.

Zo'n variant is volgens het Centraal planbureau (CPB) 'ten onrechte' niet onderzocht in de rapporten van Rijkswaterstaat over de verkeersproblemen tussen beide steden. Dit meldt het CPB in een vandaag verschenen rapport dat in opdracht van het ministerie van Verkeer is opgesteld.

Het alternatief, landelijke kilometerheffing, dat wel is onderzocht, is volgens het planbureau 'verkeerd gekozen'.

Dat plan levert in de regio Amsterdam/Almere wel een positief saldo van 1,5 miljard euro op - vooral omdat er bijna geen extra infrastructuur aangelegd hoeft te worden - maar de bereikbaarheid verbetert nauwelijks.

Volgens het planbureau moet gekeken worden naar een regionale oplossing. ''Een combinatie van uitbreiding van de wegcapaciteit op plaatsen waar dat niet al te duur is en fileheffingen op die plaatsen waar nieuwe infrastructuur erg duur is, is de meest doelmatige strategie als het gaat om het terugdringen van congestie,'' aldus het CPB.

Een ander alternatief, de aanleg van de nieuwe snelweg A6/A9 in een tunnel, levert een negatief saldo van 1,5 miljard tot 2 miljard euro op. Die kosten terugverdienen met bijvoorbeeld tolheffing werkt volgens het CPB niet .

Deze week kozen werkgevers en werknemersorganisaties voor zo'n vijf miljard euro kostende tunnel. VNO-NCW liet toen weten niets te zien in kilometerheffing. ''Iemand die nú durft te zeggen dat iedereen de auto laat staan als hij of zij een paar euro meer moet betalen,'' aldus directeur Bart Mooren van VNO-NCW West, ''is geen realist.'' 


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina