De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Ministerie blundert bij onderzoek wegen A4 en A74

(De kritische mobilist 17 oktober 2007) Vandaag is het rapport naar de fouten bij de A4 en A74 van het onderzoeks- en verificatiebureau van de Tweede Kamer (OVB) openbaar gemaakt.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bij beide wegen zulke grote fouten gemaakt dat alternatieven ten onrechte buiten beschouwing werden gelaten. Minister Eurlings heeft vervolgens 10 maanden gewacht met het melden van de gevolgen hiervan aan de Kamer.

Tot slot blijkt uit het rapport dat de verkeerskundige modellen eenvoudig te manipuleren zijn. Hierdoor kunnen wegen worden aangelegd, terwijl deze eigenlijk niet nodig zijn. GroenLinks wil dat minister Eurlings onmiddellijk maatregelen neemt, waardoor herhaling uitgesloten is. Verder dringt GroenLinks aan op een grondige herziening van de rekenmodellen waardoor nutteloze asfalt voorkomen wordt. 

De Milieufederatie Zuid-Holland ontdekte vorig jaar dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat grote fouten had gemaakt bij de verkeersberekeningen van de A4. Begin dit jaar werd door een extern bureau een soortgelijke fout bij de A74 ontdekt.  Uit het onderzoeksrapport blijkt dat er sprake is van veel meer fouten bij zowel de A4 als A74. Het rapport is verder erg kritisch over Rijkswaterstaat. Niet alleen heeft deze dienst de fouten niet voorkomen, maar is er evenmin in geslaagd om deze naderhand te ontdekken.

GroenLinks wil dat minister Eurlings maatregelen neemt om herhaling van deze fouten te voorkomen. Hiervoor moet de organisatie van Rijkswaterstaat worden doorgelicht. De tot dusverre door minister Eurlings aangekondigde stappen leiden er volgens het rapport slechts toe dat gemaakte fouten eerder kunnen worden ontdekt, maar niet worden voorkomen. Het is verontrustend dat kleine vergissingen blijkbaar tot verspilling van honderden miljoenen euros kunnen leiden.

De rekenmodellen moeten herzien worden. Allereerst moet hierbij openbaar worden gemaakt wat de gebruikte gegevens zijn. Op deze wijze kan worden nagegaan of voldoende rekening is gehouden met zaken als de stijgende olieprijs. Ten tweede moeten verschillende alternatieven op tafel komen, waardoor de Tweede Kamer een afgewogen oordeel kan maken.
Hierdoor wordt voorkomen dat honderden miljoenen over de balk worden gesmeten voor onnodige asfalt. 

'Majeure’ fouten Rijkswaterstaat

(NRC 19 oktober 2007) Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft diverse, soms „majeure" fouten gemaakt bij de planning van nieuwe snelwegen. Rijkswaterstaat als dienst van het ministerie had deze fouten kunnen voorkomen door betere controle uit te oefenen op verstrekte opdrachten en afspraken beter vast te leggen.

Dat blijkt uit onderzoek van het speciale onderzoeks- en verificatiebureau van de Tweede Kamer naar de besluitvorming over de snelwegen A4 van Delft naar de Beneluxtunnel en de A74 bij Venlo. Afgelopen zomer bleek dat Verkeer en Waterstaat ten onrechte een alternatief voor de A4 bij Delft, een toekomstige snelwegverbinding waar al vijftig jaar over wordt gediscussieerd, af heeft laten vallen bij de plannen om de verkeerssituatie bij Rotterdam en Den Haag te verbeteren. Het ministerie onderzoekt deze optie opnieuw, waardoor de geplande snelweg vertraging oploopt.

Doordat ingenieursbureau DHV van te weinig rijbanen uitging bij een variant op de A4 werd de capaciteit van knooppunt Ypenburg met 30 procent onderschat. Die fout had Rijkswaterstaat kunnen ontdekken als zij beter had opgelet, stelt het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer. TNO blijkt zeer kritisch te zijn over de gehanteerde modellen en rekenwijzen van DHV. Het ingenieursbureau was vanochtend niet in staat inhoudelijk te reageren.

De gevolgen van de fout bij de A4, die in augustus 2006 aan het licht kwam, blijken aanvankelijk te zijn gebagatelliseerd op het ministerie. Het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer stelt vast dat de Kamer pas 10 maanden na de ontdekking van de fout wordt ge´nformeerd dat de fout grote gevolgen heeft voor de besluitvorming: verbreding van de A13 als variant op een nieuw stuk A4 is ten onrechte afgevallen. Het onderzoeksbureau noemt de fouten „niet verwijtbaar, wel vermijdbaar”.

Een woordvoerder van het ministerie liet vanochtend weten dat de conclusie van meerdere fouten niet gedeeld wordt en wijst erop dat er hard gewerkt wordt om de kwaliteit van Rijkswaterstaat te verbeteren, onder meer door nieuwe mensen aan te trekken. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) zal over drie weken de Kamer zijn reactie geven.


De kritische mobilist 2007


Commentaar en kopij aan ons opsturen

Terug naar eerste pagina