De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Een laatste stukje recreatieve open ruimte met natuurwaarden tussen Rotterdam en Den Haag dreigt onder de voet gelopen door weer meer autobeton. Een slimmere oplossing voor de vervoersproblemen in deze regio was een stille en ondertunnelde sneltram geweest. Dat was voor milieu én burgers uit de regio veel beter geweest. Maar autolobby en mainport Schiphol stimuleren de afgelopen dertig jaar het aaneen groeien van de vier grote steden en hun sateliten in de randstad in een onvoorstelbaar tempo. Zo dreigen door een wegverbreding van dezelfde A4 van Midden-Delfland ook bij Leiderdorp de grenzen voor een gezond milieu sterk te zullen worden overschreden.  Ondanks alle dure milieufranje als geluidsschermen en "compensatie-maatregelen": Arme rijke mensen in een stinkende benauwde omgeving beneden een stijgende zeespiegel... (EvD)

Akkoord over doortrekken A4

(Nederlands Dagblad 22 juni 2006) Het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Rotterdam wordt na tientallen jaren touwtrekken toch aangelegd. Over het stuk van 6,5 kilometer weg, die de bestaande overvolle A13 moet ontlasten, is meer dan veertig jaar onderhandeld. Betrokken gemeenten, Rijk en provincie hebben gistermiddag een convenant over de bouwwerkzaamheden ondertekend. Tot nu toe wisten milieuorganisaties, linkse partijen in de Tweede Kamer en de gemeenten de weg tegen te houden. Zij wilden het laatste stukje groen tussen de omringende bebouwing van Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam intact houden.

De gemeenteraden van Delft, Schiedam en Vlaardingen zijn uiteindelijk akkoord gegaan, onder voorwaarde dat minister Peijs van Verkeer een beloofde tunnel met park en sportvelden erop en de verdiepte aanleg van de rest van de weg door de Tweede Kamer loodst.

De aanleg en inpassing van de A4 in het landschap gaat 641 miljoen euro kosten, dus bijna 100.000 euro per meter weg. Dat is een recordbedrag. ,,Dit is één van de duurste handtekeningen die ik ooit heb gezet'', grapte minister Peijs gisteren bij de ondertekening. ,,De betrokken gemeenten hebben gezegd dat ze de weg niet willen zien, ruiken en horen. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd.''

Met de weg wordt het traject van Amsterdam naar Antwerpen circa 20 kilometer korter en wordt ook de Rotterdamse haven beter ontsloten. De weg zou in 2012 klaar moeten zijn.

Volgens de ANWB blijft Midden-Delfland een waardevol open gebied, doordat de weg verdiept wordt aangelegd. De werkgevers van VNO-NCW West gaan campagne voeren om de A4 verder door te trekken naar Antwerpen, via de Hoeksche Waard en Noord-Brabant.

Het tracé van de weg is al ruim dertig jaar zichtbaar. Met grote voortvarendheid werd eind jaren zestig een inmiddels begroeide dijk aangelegd. Die voorkwam in elk geval de bouw van huizen en bedrijven.

PvdA-premier Den Uyl was in de jaren zeventig fel tegen het aan elkaar groeien van de vier grote steden in de Randstad. Het gebied tussen Rotterdam en het al samengeklitte Delft, Rijkswijk en Den Haag moest een groene corridor blijven.

Die wens bleek niet haalbaar, met de enorme groei van het autoverkeer en de ambitie om van Schiphol en Rotterdam internationale 'mainports' te maken. Alle verkeer richting zuiden loopt nog steeds dagelijks vast op de A13 en op de oostkant van de ring rond Rotterdam.

Een voorstel van toenmalig minister Jorritsma in 1996 werd weggehoond. Ze wilde de weg goedkoop, op maaiveldhoogte aanleggen, met een vier meter hoog geluidsscherm erlangs. Maar de lokale politiek dreigde met alle procedures dwars te gaan liggen, tenzij de weg onzichtbaar, onhoorbaar en niet ruikbaar zou zijn. Dat heeft natuurlijk zijn prijs en dat de weg de files oplost, kan Rijkswaterstaat nog niet beloven.

Milieudefensie in beroep tegen wegverbreding

(22 juli 2006) Milieudefensie is in beroep gegaan tegen het besluit van minister Peijs de A4 ter hoogte van Leiderdorp te verbreden. Naar verwachting september 2006 is de rechtszaak.

Uit onderzoek van de Stichting Analyse en Verificatie Onderzoek Luchtkwaliteit (SAVOL) in opdracht van Milieudefensie blijkt dat de voorgenomen wegverbreding bij Leiderdorp zo veel extra verkeer aantrekt, dat de luchtkwaliteitsregels verder worden overtreden rond de A4 en langs dicht bebouwde stadswegen in Leiderdorp en Leiden. Zie voor meer informatie: http://www.milieudefensie.nl/verkeer/nieuws/060205


De kritische mobilist 2006

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina