De kritische mobilist (v/h Verontruste ANWB leden)

Snelheidsgrens van 80 km vaker nodig

(Trouw 27 september 2005) Doordat minister Peijs op slechts vier stukken snelweg de tachtig kilometerlimiet invoert, gaat het aantal plaatsen met vieze lucht niet zo fors omlaag als zou kunnen.

Dat concludeert het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), een belangrijke regeringsadviseur op het gebied van de fysieke leefomgeving, in een evaluatie van het ’prinsjesdagpakket’ voor de luchtkwaliteit.

Maatregelen als subsidies op roetfilters en het stimuleren van schoner vrachtverkeer zijn goed voor de luchtkwaliteit, aldus het MNP. Er blijven echter tientallen kilometers snelweg over waar de hoeveelheid stikstofdioxide de Europese normen overschrijdt. Door hier de maximumsnelheid te verlagen, daalt het aantal knelpunten met een extra twintig of dertig procent.

Op 1 november gaat op vier stukken snelweg bij de grote steden de maximumsnelheid naar tachtig kilometer per uur. Volgens verkeersminister Peijs draagt de maatregel elders te weinig bij aan schonere lucht. MNP-onderzoekers Robert van den Brink en Anco Hoen beamen dat het effect van een tachtig- kilometerlimiet niet overal even groot is. Maar de lucht wordt er altijd schoner van en dat is goed voor de volksgezondheid.

Peijs liet zich bij de keuze van de vier trajecten adviseren door haar eigen Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Die onderzocht vorig jaar voor tien locaties of snelheidsvermindering helpt. De AVV concludeerde dat op slechts de helft van deze knelpunten een 80 km-maatregel een substantieel effect heeft op de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht. Dat wil zeggen: een daling van een procent of vier.

De schattingen zijn echter erg globaal, met ruime marges. „Onduidelijk is waar de AVV precies de lat legt om van een gunstig effect te spreken”, zegt Van den Brink. De AVV stelt daarnaast dat de daling van de hoeveelheid fijn stof in de lucht hooguit één procent is als het verkeer minder hard rijdt. Toch is ook zo’n ogenschijnljjk geringe daling volgens Van den Brink relevant: ,,Juist het fijn stof uit de uitlaat van een dieselauto is schadelijk.”

De meest effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren is volgens het MNP beprijzing.

Milieudefensie wil vandaag in Amsterdam via de rechter afdwingen dat minister Peijs op meer dan 200 kilometer snelweg de limiet naar tachtig kilometer verlaagt.


De kritische mobilist 2005

Commentaar en kopij aan ons opsturen


Terug naar eerste pagina